Giáo trình cung cấp điện – Nguyễn Xuân Phú

Những vấn đề chung về lưới điện ở hộ tiêu thụ Trang thiết bị điện ở hộ tiêu thu gồm có: Thiết bị tiêu thụ diện Lưới diện Về lưới điện có hai loại: Lưới cung cấp là lưới điện từ nguổn đưa đến điểm phân phối Lưới điện...

Chi tiết

Việc cung cấp điện năng ở điện áp cao của các xí nghiệp công nghiệp thực hiện qua hai bộ phận sau: bộ phận được nối đến nguồn cung cấp bộ phận phân phối điện năng đến các trạm tiêu thụ ở trên mảnh đất của xí nghiệp. Bộ...

Chi tiết

Nhiệm vụ chủ yếu của dao cách ly là tạo ra một khoảng hở cách điện được trông thấy giữa bộ phận đang mang dòng điện và bộ phận cắt điện nhằm mục đích đảm bảo an toàn và khiến cho nhân viên sửa chữa thiết bị điện an...

Chi tiết

Máy cắt phụ tải là một thiết bị đóng cắt đơn giản và rẻ tiền hơn máy cắt điện. Nó gồm có hai bộ phận cấu thành: bộ phận đóng cắt điều khiển bằng tay và cầu chì. Vì bộ phận dập tắt hồ quang của máy cắt phụ...

Chi tiết

Máy cắt điện là một thiết bị dùng trong mạng điện áp cao để đóng, cắt dòng điện phụ tải và cắt dòng điện ngắn mạch. Đó là loại thiết bị đóng cắt làm việc tin cậy, song giá thành cao nên máy cắt thường chỉ được dùng ở...

Chi tiết

Tính phụ tải tính toán cho thiết bị điện một pha Nếu trong mạng có các thiết bị điện một pha thì ta phải phân phối các thiết bị đó lên ba pha của mạng sao cho mức độ không cân bằng giữa các pha là ít nhất. Khi...

Chi tiết

Tùy theo tầm quan trọng trong nền kinh tế và xã hội, hộ tiêu thụ được cung cấp điện với mức độ tin cậy khác nhau (thể hiện ở mức độ yêu cầu liên tục cung cấp điện khác nhau) và phân thành 3 loại: Hộ loại 1: là...

Chi tiết

Công nghiệp điện lực giữ vai trò rất quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước. Yêu cầu về sử dụng điện và thiết bị điện ngày càng tăng. Việc trang bị những kiến thức về hệ thống cung cấp điện nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm