giáo trình cấp thoát nước

Theo chức năng: Hệ thống cấp nước sinh hoạt ăn uống. Hệ thống cấp nước sản xuất. Hệ thống cấp nước chữa cháy. Hệ thống cấp nước kết hợp. Trong thực tế hệ thống cấp nước sản xuất chỉ dùng chung với hệ thống cấp nước sinh hoạt khi...

Chi tiết

Mạng lưới thoát nước trong nhà bao gồm các đường ống và các phụ tùng nối ống (trong đó chia rá ống nhánh, ống đứng, ống tháo nước ra khỏi nhà các thiết bị xem xét tẩy rửa và thông hơi). Đường ống thoát nước rà cắc phụ tùng...

Chi tiết

Nguyên tắc bố trí đường ống cấp nước bên trong nhà Đường ống, phải đi tới mọi dụng cụ vệ sinh trong nhà Chiều dài đường ống là ngắn nhất. Dễ gắn chặt ống với các kết cấu của nhà Dễ thi công, dễ quản lí. Đảm bảo mĩ...

Chi tiết

Mục đích dùng nước trên công trường xây dựng Trên công trường xây dựng, nước được dùng để cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân ở lán trại, cũng như dùng để phục vụ cho thi công và chữa cháy. Việc cấp nước chữa cháy cho...

Chi tiết

Các loại ống dùng trong mạng lưới cấp nước Trong mạng lưới cấp nước được dùng các loại ống khác nhau và bằng các vật liệu khác nhau. Chọn loại ống hay vật liệu nào là tùy theo áp lực công tác, điều kiện địa chất, phương pháp lắp...

Chi tiết

Các trường hợp tính toán mạng lưới Mục đích chính của việc tính toán mạng lưới cấp nước là xác định lưu lượng tính toán của các đoạn ống, trên cơ sở đó chọn đường kính ống hợp lí và kinh tế, xác định tổn thất áp lực trên...

Chi tiết

Sơ đồ mạng lưới cấp nước Mạng lưới cấp nước là một bộ phận của hệ thống cấp nước. Giá thành xây dựng mạng lưới thường chiếm khoảng 50 ÷ 70 % giá thành của toàn hệ thống. Bởi vậy cần được nghiên cứu kĩ và thiết kế tốt trước...

Chi tiết

Xác định lưu lượng nước tính toán Lượng nước tính toán cho khu dân cư có thể xác định theo công thức: Qmax.ngàyđêm = (qtbN/1000).Kng;    m3/ngày đêm Qmax.h = (Qmax.ngàyđêm/24).Kh;    m3/h qmax.s = (Qmax.h . 1000)/3600;    l/s Trong đó: Qmax.ngàyđêm; Qmax.h; qmax.s – Lưu lượng nước lớn...

Chi tiết

Các hệ thống cấp nước về tiêu chuẩn dùng nước Hệ thống cấp nước là tổ hợp những công trình có chức năng thu nước, xử lí nước, vận chuyển, điều hòa và phân phối nước. Hệ thống cấp nước có thể phân loại như sau: Theo đối tượng...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm