giảng viên điều hòa không khí

Giảng viên: Đinh Trung Nghĩa Học vấn: Tốt nghiệp Kỹ sư cơ khí Nhiệt – Điện lạnh (kỹ thuật HVAC) và Khóa học thạc sĩ về Nhiệt lạnh và tiết kiệm năng lượng tại Đại học Công nghệ (HCMUT) – Đại học Quốc gia Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Kinh...

Chi tiết

Giảng viên Nguyễn Danh Hải Giám đốc quản lý dự án M&E – Kỹ sư trưởng bộ môn DHKK & Thông gió Công ty Tham & Wong M&E Ltd – Singapore Tốt nghiệp chuyên ngành HVAC – Đại học Xây dựng Hà Nội. Kinh nghiệm: Anh có trên 15 năm...

Chi tiết

Giảng viên Tô Thành Tâm Học vấn: Thạc sĩ Kỹ Thuật Nhiệt – Lạnh. Trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Kinh nghiệm: có hơn 8 năm kinh nghiệm trong thi công , giám sát thi công, tư vấn chấm thầu và quản lý dự án...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm