điện

Dây dẫn và dây cáp là một thành phần chủ yếu của lưới điện. Tiết diện dây và dây cáp được lựa chọn theo những tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như kinh tế. Tùy theo loại lưới điện và cấp điện áp mà ta phải theo tiêu chuẩn nào...

Chi tiết

Giáo trình được trình bày theo 2 phần: Phần 1: Trình bày các kiến thức cơ bản liên quan đến điện công nghiệp, bao gồm các nội dung: Hệ thống phân phối điện, các loại khí cụ điện, rơ le, các mạch điều khiển dộng cơ 3 pha, 1...

Chi tiết

Nội dung bao gồm: Chương 1. Giới thiệu chung về cung cấp điện Chương 2. Các loại lưới điện. Chương 3. Tính toán phụ tải điện. Chương 4. Trạm biến áp Chương 5. Tính toán tổn thất điện Chương 6. Tính toán ngắn mạch trong hệ thống điện Chương...

Chi tiết

Tiêu chuẩn an toàn điện là tất cả các quy định, quy tắc được đặt ra áp dụng cho tất cả các đối tượng thường xuyên tiếp xúc hoặc quan tâm đến điện và thiết bị điện. Việc bảo đảm an toàn khi sử dụng điện trong sản xuất...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm