cung cấp điện

Trong bất kỳ nhà máy xí nghiệp nào, ngoài chiếu sáng tự nhiên còn phải sử dụng chiếu sáng nhân tạo. Hiện nay người ta thường dùng đèn điện để chiếu sáng nhân tạo bởi vì chúng có những ưu điểm: Thiết bị đơn giản, sử dụng thuận tiện, giá thành...

Chi tiết

Lưới điện để truyền tải điện từ nguồn đến hộ tiêu thụ, lưới điện gồm đường dây truyền tải và các trạm biến áp. Lưới điện Việt nam hiện có các cấp điện áp: 0,4kV; 0,69kV; 1,2kV; 6kV; 10kV; 22kV; 35kV; 110kV; 220kV và 500kV. Tương lai sẽ chỉ còn các...

Chi tiết

Nội dung bao gồm: Chương 1. Giới thiệu chung về cung cấp điện Chương 2. Các loại lưới điện. Chương 3. Tính toán phụ tải điện. Chương 4. Trạm biến áp Chương 5. Tính toán tổn thất điện Chương 6. Tính toán ngắn mạch trong hệ thống điện Chương...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm