chọn dây chống sét

Dây chống sét được lựa chọn chủ yếu là đáp ứng được điều kiện ổn định nhiệt khi ngắn mạch một pha. Dòng điện ngắn mạch cho phép trên dây chống sét được tính bằng công thức sau:   Trong đó: I: dòng điện ngắn mạch cho phép             (A)       ...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm