cap thoat nuoc

Phần 1. Cấp nước bên ngoài công trình Chương 1. Khái niệm chung về hệ thống cấp nước Chương 2. Nguồn nước và công trình thu nước Chương 3. Xử lý nước thiên nhiên Chương 4. Mạng lưới cấp nước Chương 5. Trạm bơm, bể chứa, đài nước Phần...

Chi tiết

Công suất của hệ thống cấp nước Công suất của HTCN là tổng lượng nước do hệ thống phát ra cho tất cả các đối tượng tiêu thụ trong một ngày đêm (không kể lượng nước dùng cho bản thân nhà máy nước và lượng nước rò rỉ), được...

Chi tiết

Cơ sở lý thuyết Tính toán mạng lưới vòng rất phức tạp, vì: Rất khó xác định phương chuyển động của nước tới một điểm nào đó của mạng một cách chính xác. Ví dụ: Từ 1 ⇒ 4 nước có thể chuyển động theo hai hay nhiều tuyến khác nhau: 1-2-3-4...

Chi tiết

Giáo trình “Cấp thoát nước” được biên soạn lại dựa trên cơ sở giáo trình “Cấp thoát nước trong nhà” của Viện Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công nhân – Bộ xây dựng – 1979 nhằm đáp ứng nu cầu học của sinh viên chuyên ngành Xây dựng...

Chi tiết

“Em đang học chuyên ngành Kỹ thuật điện, sau này muốn làm về thiết kế M&E mà cụ thể là mảng điện. Vậy em cần trang bị cho mình những gì ngoài những kiến thức học trên trường để có thể làm việc tốt ?” Câu trả lời dành...

Chi tiết

Nhu cầu nước và tiêu chuẩn dùng nước Nhu cầu nước Khi thiết hệ thống cấp nước cho một đối tượng cụ thể cần phải nghiên cứu tính toán để thỏa mãn các nhu cầu dùng nước cho các mục đích sau đây: Nước dùng sinh hoạt  trong các nhà ở và trong các...

Chi tiết

Hệ thống cấp nước cho sinh hoạt đô thị Phương án sử dụng nước mặt Phương án dùng nước ngầm Phương án sử dụng nhiều nguồn nước khác nhau để cấp nước cho các thành phố lớn Ký hiệu và chức năng các công trình Công trình thu nước:...

Chi tiết

Hệ thống thoát nước mưa trên mái nhà Hệ thống thoát nước mưa bên trong nhà có nhiệm vụ dẫn nước mưa trên mái nhà vào hệ thoát nước mưa bên ngoài. Đảm bảo công trình khỏi dột và ảnh hưởng tới người sống trong nhà Sơ đồ cấu...

Chi tiết

Mỗi một hệ thống thoát nước được thực hiện bằng những biện pháp kĩ thuật khác nhau, tùy theo cách bố trí mạng lưới đường ống, độ sâu chôn cống, số lượng trạm bơm, số lượng và vị trí các công trình làm sạch…. ví dụ, có thành phố...

Chi tiết

Nhiệm vụ của hệ thống thoát nước và các dạng nước thải Nước sau khi sử dụng vào mục đích sinh hoạt hay sản xuất, nước mưa chảy trên các mái nhà, mặt đường, mặt đất, chứa nhiều hợp chất hữu cơ, vô cơ dễ bị phân huỷ thối...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm