các lệnh thiết kế

Cách nhập một lệnh: Trên dòng command: Nhập lệnh cần vẽ => gõ phím cách(hoặc chuột phải hoặc enter). 1. Lệnh vẽ đường thẳng Command: 1 LINE Specify first point: Nhập điểm đầu. Specify next point or [Undo]: Nhập điểm tiếp theo. 2. Lệnh vẽ đường thẳng theo một góc...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm