bim

Mô hình thông tin xây dựng BIM là gì? Building Information Modelling BIM là một phương pháp để tối ưu hóa thiết kế quá trình thi công và vận hành của công trình xây dựng. Về cơ bản BIM được hình thành bởi một mô hình 3d trên máy...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm