autocad

Đặt lệnh tắt Lệnh gốc trong Cad Công dụng AN AS AF ACR QS ATC SH MAS LAYON LAYISO LAYOFF LAYMCUR QSELECT ATISYNC SHELL MASSPROP Bật tất cả các lớp Hiện một lớp được chọn (chỉ 1 lớp được chọn) Tắt lớp được chọn Đặt một lớp được chọn...

Chi tiết

  Layoff Tắt Layer chọn (layoff ⇒ space chọn layer muốn tắt khỏi khung nhìn) Layon Bật các layer (layon ⇒ space , các layer bị tắt khỏi khung nhìn sẽ được bật lại) Layiso Cô lập layer (layiso ⇒ space chỉ chọn layer muốn hiện trên khung nhìn, các...

Chi tiết

Trong AutoCAD, dung lượng các tập tin thường rất lớn, nó có thể làm chậm hệ thống của bạn thậm chí dẫn đến treo ứng dụng,… Thật là thiếu sót nếu bạn chưa biết đến lệnh PURGE thần thánh, vì nó làm giảm dung lượng File CAD một cách đáng kể,...

Chi tiết

Bảng quản lý lớp layer propertie manager. Để gọi bảng layer propertie manager chúng ta sử dụng lệnh tắt: LA Nhập lệnh: LA ⇒ Enter ⇒ Xuất hiện bảng. Mặc định khi mở một bảng layer propertie manager mới thì nó chỉ có một layer có tên là layer 0. Chức...

Chi tiết

Lệnh vẽ đoạn thẳng được đánh giá là quan trọng nhất vì: Chiếm 70- 100% các đối tượng trong hầu hết các bản vẽ và làm cơ sở để vẽ các đối tượng khác. Command: L↵ (Line↵) Specify first point: <Chỉ điểm thứ nhất>. Specify next point or [Undo]<Ortho...

Chi tiết

Định giới hạn bản vẽ bằng lệnh Limits Dưới đây là cách tạo giới hạn vẽ với khổ giấy A4 bằng lệnh Limits: Command: Limits↵ Specify lower left corner or [ON/OF]<0.000,0.000>:↵ <Chỉ định góc dưới bên trái>. Specify upper right corner <420.297>: 297,210↵ <Chỉ định góc trên bên phải>....

Chi tiết

Dưới đây là danh sách các lệnh ghi kích thước Dimension thường gặp trong AutoCad Lệnh Dimlinear Ghi kích thước với đường nằm ngang hay thẳng đứng. Command: DLI (Dimlinear, Dimlin) Ghi theo phương pháp xác định 2 đường dóng: Specify first extension line Origin or <select object>: chỉ...

Chi tiết

Về Các Hệ Tọa Độ Trong AutoCad (Phần 1): Xem tại đây. Hiển thị tọa độ điểm theo hệ tọa độ Trong quá trình vẽ, chúng ta cần di chuyển chuột, khi di chuyển chuột chương trình AutoCAD sẽ ghi nhận điểm mà con trỏ chuột di chuyển qua...

Chi tiết

1. Lệnh Refedit (Reference Edit) Identify reference Reference name : Chọn tên xref cần sửa, sơ đồ cây sẽ thể hiện cả các reference lồng nhau. Lưu ý là mỗi lần ta chỉ sửa được một xref, nếu ta chọn xref (VD drawing 1 như hình vẽ) chứa xref...

Chi tiết

AutoCAD mới đưa ra phiên bản AutoCAD 2019 và sự giới thiệu của AutoCAD 2019 mang đến nhiều thay đổi ý nghĩa mà bạn cần biết về AutoCAD 2019. Ba phần quan trọng của phiên bản này là ứng dụng desktop mà bạn đã quen thuộc, AutoCAD Web, và...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm