autocad trong kỹ thuật điện

Quà Tặng Miễn Phí cho bạn cuốn sách “Giáo Trình AutoCAD trong Kỹ Thuật Điện” Nhan đề: Giáo trình Autocad trong kỹ thuật điện Năm xuất bản: 2008 Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh Tóm tắt:  Chương 1: Các lệnh vẽ cơ bản Line: Vẽ đoạn...

Chi tiết

Tạo text Lệnh text: nhập text đơn – một hàng Chọn lệnh: Nhập lệnh: text Thanh menu Draw/Text/single line text Các thuộc tính: Specify start point of text or [Justify/Style]: Chọn điểm chèn text hay chọn các thuộc tính Start point: Click chuột để chọn điểm chèn text Specify...

Chi tiết

Lệnh Move: Phép dời hình Chọn lệnh: Nhập lệnh: Move Thanh công cụ modify: Move Các thuộc tính: Select objects: Chọ đối tượng cần dời Specify base point or [Displacement]<Displacement>: Chọn điểm chuẩn của hình Specify second point or: Chọn điểm cần dời hình đến Lệnh Copy: Phép sao...

Chi tiết