an toàn lao động

An toàn lao động và chống cháy nổ Tất cả công nhân làm việc trên công trường đều được huyến luyện và hướng dẫn về an toàn lao động và chống cháy nổ. Đảm bảo đủ ánh sáng trong khu vực thi công. Đảm bảo vệ sinh thông thoáng tại khu...

Chi tiết

A Accident: Tai nạn Air terminal: Kim thu sét Approach distance: Khoảng cách tiếp cận Arcing: Phóng điện hồ quang Area marker: Biển báo khu vực Arm’s reach: Tầm với B Barrier: Thanh chắn Basic insulation: Cách điện cơ bản Blanket: Mền Boundary: Biên Limited boundary: Biên giới hạn Restricted boundary: Biên cấm Prohibited boundary: Biên ngăn chặn Breakdown: Đánh thủng cách điện...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm