Kính gửi: Quý học viên Trung tâm đào tạo cơ điện VNK

Để cân đối tài chính đảm bảo cho mọi hoạt động của trung tâm nhằm tiếp tục giữ vững chất lượng giáo dục tại VNK EDU, trung tâm xin thông báo từ ngày 01 tháng 05 năm 2020 sẽ điều chỉnh tăng học phí các khóa học offline lên 30%.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !