Thỏa thuận hợp tác Hino Systech và VNK

về việc triển khai các giải pháp điều khiển và đào tạo kỹ sư về lập trình PLC tại Việt Nam

Hino Systech là công ty hàng đầu nhật bản trong lĩnh vực điều khiển tự động với 69 năm thành lập họ tham gia cung cấp rất nhiều tủ điểu khiển và tủ dây truyền công nghệ cho các nhà máy hóa chất, lọc dầu và các nhà máy công nghiệp nặng.

Có mặt tại Việt Nam từ 2015 và đang rất mong muốn phát triển các dự án về giải pháp điều khiển cho các nhà máy công trình tại Việt Nam đồng thời đào tạo các kỹ sư tự động hóa về việc lập trình PLC.

http://www.hino-systech.com/en/index.html

Hôm qua 20/11/29019, tổng giám đốc Ninh Việt Tú và tổng giám đốc Toyomitsu Kanai đã kỹ kết thỏa thuận để triển khai phát triển thị trường Việt Nam cho Hino Systech.

  1. Hiện tại nhu cầu trước mắt sẽ trở thành đối tác chiến lược về việc tham gia các gói thầu Công nghệ cho các nhà máy, hướng tới hệ thống BMS cho các tòa nhà.
  2. Tổ chức các chương trình đào tạo và hỗ trợ kỹ sư tự động hóa về mảng lập trình PLC

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !