Marujyu-Việt-Nam

Nhà máy Marujyu Việt Nam là dự án đầu tư 100% vốn của Nhật Bản. Nhà máy có tổng diện tích gần 2.500 m2 với số vốn đầu tư ban đầu là 2,1 triệu USD. Ông Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đề nghị Marujyu Việt Nam duy trì thực hiện tốt các cam kết đầu tư, đảm bảo chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam và thực hiện tốt nội quy hoạt động trong khu công nghiệp, quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cũng như các chế độ cho người lao động.

Marujyu-Việt-Nam

Từ tháng 12/2012 đến tháng 4/2014, Công ty Cổ phần Xây lắp và bảo dưỡng cơ điện VNK chính thức thi công và hoàn thành hệ thống cơ điện cho nhà máy, đáp ứng tiến trình hoàn thành nhà máy để đưa vào hoạt động theo kế hoạch ban đầu.

Marujyu-Việt-Nam

Mọi thông tin về dự án xin liên hệ: 024.3552.7727

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !