Việc phân loại các hệ thống điều hòa không khí rất phức tạp vì chúng quá đa dạng và phong phú đáp ứng nhiều ứng dụng cụ thể của hầu hết các ngành kinh tế. Tuy nhiên, việc phân loại các hệ thống điều hòa không khí một cách hợp lý là hết sức cần thiết.

Nói chung, theo sơ đồ phân loại hệ thống điều hòa không khí ta thấy hệ thống điều hòa cục bộ và hệ thống điều hòa gọn không khác nhau nhiều. Nhiều loại máy (ví dụ hệ 2 và nhiều cụm) chỉ khác nhau về năng suất lạnh.

 

SƠ ĐỒ PHÂN LOẠI HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Khóa học Kỹ Sư M&E Chuyên Nghiệp – Hệ Thống Điều Hòa Không Khí

Đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of