Tuy Revit có hỗ trợ tạo các bảng thống kê cũng như thực hiện các phép tính, nhưng chỉ cơ bản và đơn giản. Vì vậy, chuyển đổi thông tin từ Revit sang Excel là rất hữu ích để việc tính toán trở nên dễ dàng hơn.

Sau đây là một số add-in (công cụ hỗ trợ) chuyển đổi thông tin qua lại giữa Revit và Excel.

Bimlink

BIMIink không chỉ cho phép xuất các loại bảng Schedule trong Revit ra định dạng Excel mà còn hỗ trợ tự tạo ra bảng schedule bốc ra được các thông tin (parameter) mà trong Revit không cho phép bốc ra.

Truy xuất thông tin từ Revit sang Excel

  • Xuất thông tin trong bảng schedule có sẵn trong Revit sang Excel: chọn vào tên của bảng schedule đã tạo và nhấn nút “Export”
  • Để tạo mới một loại bảng schedule: sử dụng lệnh New và thực hiện bóc ra các parameter mà mình cần, thao tác giống với cách sử dụng lệnh schedule có sẵn trong Revit nhưng có nhiều parameter để lựa chọn hơn.
  • Để đưa thông tin ngược lại vào Revit chỉ cần sử dụng nút “Import” và chọn tới file Excel có chứa thông tin.

Nhưng phần mềm này khá đắt.

BIM One Export/lmport Excel

Đãy cũng là một add-in có thể xuất thông tin ra và nhập ngược thông tin trở lại giữa Revit và Excel.

Truy xuất thông tin từ Revit sang Excel

  • Để xuất thông tin ra excel: chỉ cần load add-in lên và chọn các bảng schedule đã tạo rồi nhấn nút “Export”
  • Để nhập thông tin ngược lại từ Excel vào: chỉ cần chuyển sang tab “Import” và chọn tới file Excel chứa dữ liệu.

Điểm yếu của add-in này là chỉ có thể xuất các schedule cơ bản có sẵn của Revit (không thể tự tạo bảng như BIMIink, không thể xuất danh sách bản vẽ, Panel Schedule…). Nhưng bù lại, add-in này hoàn toàn miễn phí.

________________

VNK EDU gửi tặng bạn “Bộ hồ sơ vẽ Shopdrawing trên Revit MEP điển hình – Chung cư Hateco
Nhận tài liệu
Bản vẽ shopdrawing revit mep điển hình chung cư hateco

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Khóa học Revit MEP” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về phần mềm này

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !