Một tính năng cực kỳ hay của Revit là áp giá vào sản phẩm, giúp cho việc kiểm soát chi phí mua vật tư được dễ dàng và hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao nhất cho dự án. Trong bài này, chúng ta sẽ ví dụ cho một bảng thống kê vật tư đường ống nước thoát của căn hộ CH06 bài tập từ khóa học Revit MEP cơ bản của VNK EDU.

Bước 1: Lập đơn giá cho đường ống trong căn hộ CH06

Lập đơn giá cho đường ống trong căn hộ CH06

Lập bảng đơn giá đường ống: View -> Schedules -> Schedule/Quantities

Lập bảng đơn giá đường ống

Chọn và ghi các giá trị như hình

New Schedule - Pipes

Trong đó:

  • Category: Pipe là loại đối tượng cần thống kê áp giá
  • Name: Đơn giá ống uPVC tên của bảng đơn giá
  • Key name: Từ khóa sẽ đưa vào bảng thống kê

Bấm OK ta có bảng tiếp theo:

Parameter Properties

  1. Tạo cột
  2. Tên cột
  3. Đơn vị tiền tệ

Chọn OK ta có bảng bên dưới

Insert Data Row

Chọn Insert Data Row để thêm các dòng sản phẩm, ở đây là giá tiền theo kích thước ống

Bước 2: Lập bảng thông kê và áp giá

View -> Schedules -> Schedule/Quantities

Chọn và ghi các giá trị như hình:

Modify Schedule Quantities

Schedule Properties

Chọn thông số ở cột ô 1 -> Bấm vào số 2 -> Thông số ô 3 sẽ hiện ở bảng thống kê.

Schedule Properties Addtional Flow

  1. Tạo công thức tính toán
  2. Tên biến
  3. Đơn vị
  4. Công thức

Lưu ý đơn vị chiều dài trong dự án Revit là mm, đơn vị giá tiền tính theo 1 mét ống nên phải chia 1000

Tiếp tục thao tác theo các bước trong hình dưới đây

     Schedule Properties Filter    

Thông số: 3F-CH06-Nước Thoát được gán cho căn hộ số 6 mục đích xuất khối lượng chi tiết cho 1 căn hộ trong dự án, nếu xuất cho toàn bộ dự án thì bỏ qua bước này

Schedule Properties Sorting Grouping

Tại thẻ Sorting/Grouping chọn Sort by Diameter: sắp xếp theo thứ tự đường kính ống

Bỏ dấu check Itemize every instance: gom các ống cùng giá trị đường kính lại thành một dòng.

Schedule Properties Formatting

Tại thẻ Formatting chọn Length -> Calculate totals để tính tổng chiều dài.

Field Format -> chọn như hình để chuyển về đơn vị m (nhớ chọn unit symbol là m để tránh nhầm với mm)

Field Format

Tương tự cho Tổng giá tiền VND với các tùy chọn như hình, ở mục Unit symbol có thể chọn đơn vị là 123đ hoặc không chọn, tích vào Use digit grouping để ngắt các con số hàng nghìn đơn vị. vd: 1,325,142đ

Chọn OK ta có bản thống kê như bên dưới, ở mục đường kính ống kích chọn các giá trị tương ứng với mục Diameter

Bảng thống kê uPVC nước thoat

Tùy chỉnh các đơn vị và canh lề lại các cột ta được như hình bên dưới

Tùy chỉnh thống kế ống uPVC nước thoát

Cột Đường kính ống đang trùng giá trị với Diameter ta co thể chọn vào và ẩn đi. Chỉ được ẩn cột Đường kính ống, không được xóa vì nó dùng để tham chiếu ra giá tiền cho 1 mét ống uPVC

Sau khi định dạng lại bảng thống kê về font chữ, đặt lại tên cho các tiêu đề ta có bảng thống kê cuối cùng.

Bảng thống kê ống nước thoát uPVC căn hộ CH06

Bước 3: Xuất bản thống kê ra Excel

Trình tự chọn lệnh xuất ra excel như hình bên dưới đối với phiên bản Revit 2017, Phiên bản 2018 trở đi thay biểu tượng chữ R bằng menu File

Định dạng file sau khi xuất là .txt, chúng ta đổi đuôi file thành .xls để mở bằng phần mềm Excel như hình bên dưới và tùy chỉnh lại bảng excel.

Export

Xuất bản thống kê ra Excel

Đến với VNK bạn sẽ thấy Revit thật đơn giản.

Giảng viên: Nguyễn Minh Đức

________________

VNK EDU gửi tặng bạn “Bộ hồ sơ vẽ Shopdrawing trên Revit MEP điển hình – Chung cư Hateco
Nhận tài liệu
Bản vẽ shopdrawing revit mep điển hình chung cư hateco

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Khóa học Revit MEP” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về phần mềm này

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !