View 3D trong Revit MEP

 • Trên mỗi loại view, có hai thứ phải quan tâm:
  • Thứ nhất là giới hạn không gian nhìn theo phương  song song với màn hình (X,Y) và theo phương vuông góc với màn hình (Z)
  • Thứ hai là cách thể hiện của đối tượng về ký hiệu, đường nét …
 • Mặt bằng
 • Giới hạn view trên mặt bằng: các phương XYZ.
 • Theo phương XY dùng Crop box (Song song màn hình)
  • Crop view: On/Off  thực thi việc giới hạn khung nhìn các đối tượng 3D.
  • Crop Region Visible: On/Off hiển thị đường giới hạn.
  • Annotation Crop: On/Off thực thi việc giới hạn khung nhìn cho các đối tượng 2D. (Text, dim, tag…)

View 2D trong Revit MEP

 • Theo Phương Z dùng View Range: Chỉ cao độ cắt (Cut plane), giới hạn trên (Top), giới hạn dưới (Bottom), giới hạn mở rộng (View depth)

Cần phải cài đặt view cho các tầng và các hệ thống khác nhau trước khi triển khai vẽ chúc các bạn thành công!

________________

VNK EDU gửi tặng bạn “Bộ hồ sơ vẽ Shopdrawing trên Revit MEP điển hình – Chung cư Hateco
Nhận tài liệu
Bản vẽ shopdrawing revit mep điển hình chung cư hateco

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Khóa học Revit MEP” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về phần mềm này

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !