Hầu hết các đối tượng đưa vào trong Revit được tạo ra bởi Family. Revit cung  cấp bộ thư viện tương đối lớn để vẽ các hệ thống cơ điện, tuy nhiên nó không phải là đầy đủ hết tất cả các thiết bị cho mọi dự án. Vì vậy việc tự tạo ra một thư viện là kỹ năng cần thiết đối với người sử dụng phần mềm Revit.

Giao diện family

. GIAO DIỆN FAMILY

 • Dùng Tạo Parameter, Category, xem các thông tin Properties của đối tượng

Dùng Tạo Parameter, Category, xem các thông tin Properties của đối tượn

 • Các lệnh tạo khối solid và khoét rỗng khối đã tạo 

Các lệnh tạo khối solid và khoét rỗng khối đã tạo

 • Vẽ các đường nét và chữ 3D, đặt các family đã load vào (family nằm trong family) 

Vẽ các đường nét và chữ 3D, đặt các family đã load vào

 • Tạo các kết nối với đường ống MEP trong project và điều chỉnh hướng xoay family

Tạo các kết nối với đường ống MEP trong project và điều chỉnh hướng xoay family

 • Tạo mặt phẳng tham chiếu, đoạn thẳng tham chiếu, gán mặt phẳng làm việc và hiện các mặt phẳng làm việc lên màn hình family 

Tạo mặt phẳng tham chiếu, đoạn thẳng tham chiếu, gán mặt phẳng làm việc và hiện các mặt phẳng làm việc lên màn hình family

 

 • Dùng để chèn file cad 2D, 3D vào family revit, chèn hình ảnh và load family khác vào family hiện tại (sau khi load dùng lệnh Component để đặt vào family đang tạo)

Dùng để chèn file cad 2D, 3D vào family revit, chèn hình ảnh và load family khác vào family hiện tại (sau khi load dùng lệnh Component để đặt vào family đang tạo)

 • Dùng để ghi kích thước, chữ số, và vẽ các đối tượng đường nét 2D

Dùng để ghi kích thước, chữ số, và vẽ các đối tượng đường nét 2D

 

 • Cài đặt sự hiển thị về đường nét, tạo các khung nhìn 3D, mặt cắt, chuyển đổi khung nhìn làm việc

Cài đặt sự hiển thị về đường nét, tạo các khung nhìn 3D, mặt cắt, chuyển đổi khung nhìn làm việc

 • Cài tạo vật liệu, cài đặt đơn vị, cài đặt các thông tin mang tính chất chung cho cả family, quản lý các đối tượng chèn vào và các chương trình phụ trợ như Macro, Dynamo

Cài tạo vật liệu, cài đặt đơn vị, cài đặt các thông tin mang tính chất chung cho cả family, quản lý các đối tượng chèn vào và các chương trình phụ trợ như Macro, Dynamo

 • Nơi chứa các lệnh của phần mềm phụ trợ cho Revit, được cài đặt thêm vào từ các ứng dụng có thể không phải của Autodesk

Nơi chứa các lệnh của phần mềm phụ trợ cho Revit, được cài đặt thêm vào từ các ứng dụng có thể không phải của Autodesk

 • Nhóm lệnh dùng thao tác chỉnh sửa các đối tượng đã vẽ ra, gồm các lệnh hay sử dụng như: copy, rotate, move, mirror, align, offset, trim, extend….

Nhóm lệnh dùng thao tác chỉnh sửa các đối tượng đã vẽ ra, gồm các lệnh hay sử dụng như: copy, rotate, move, mirror, align, offset, trim, extend

 • Thanh công cụ chọn lệnh nhanh, các lệnh được đưa vào đây luôn hiện hữu trên màn hình để chúng ta chọn nhanh bất kỳ lúc nào

Thanh công cụ chọn lệnh nhanh, các lệnh được đưa vào đây luôn hiện hữu trên màn hình để chúng ta chọn nhanh bất kỳ lúc nào

 • Nơi chứa các thông tin của family hoặc đối tượng được chọn, nên luôn để thanh này hiện hữu trong quá trình làm việc 

Nơi chứa các thông tin của family hoặc đối tượng được chọn, nên luôn để thanh này hiện hữu trong quá trình làm việc.Nơi chứa các thông tin của family hoặc đối tượng được chọn, nên luôn để thanh này hiện hữu trong quá trình làm việc.

 • Nơi hiện thị các khung nhìn làm việc giúp chuyển đổi khung nhìn nhanh, quản lý các khung nhìn, thư viện load vào, các đường link và các group

Nơi hiện thị các khung nhìn làm việc giúp chuyển đổi khung nhìn nhanh, quản lý các khung nhìn, thư viện load vào, các đường link và các groupNơi hiện thị các khung nhìn làm việc giúp chuyển đổi khung nhìn nhanh, quản lý các khung nhìn, thư viện load vào, các đường link và các group

Việc làm quen với các giao diện của phần mềm giúp chúng ta dễ dàng tìm kiếm thao tác lệnh một cách nhanh chóng và hiệu quả, tăng cường khả năng nhạy bén khi học và xử dụng phần mềm một cách thành thạo.

Để nghiên cứu và học tốt phần tạo family nâng cao, đòi hỏi mỗi người phải trải qua phần kiến thức cơ bản về project revit, đã xử dụng thành thạo các lệnh trong menu Modify và Annotate qua đó việc tiếp thu phần lý thuyết dễ dàng hơn và đặc biệt giúp cho phần thực hành được nhanh chóng, tạo được nhiều family mong muốn – nâng cao khả năng chế và tạo bất kỳ family nào như ý.

Lời kết

Phần mềm chỉ là công cụ – Sản phẩm do chính chúng ta tạo ra

Giảng viên: Nguyễn Minh Đức

________________

VNK EDU gửi tặng bạn “Bộ hồ sơ vẽ Shopdrawing trên Revit MEP điển hình – Chung cư Hateco
Nhận tài liệu
Bản vẽ shopdrawing revit mep điển hình chung cư hateco

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Khóa học Revit MEP” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về phần mềm này

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !