Một trong những chức năng hay nhất của revit là Schedule. Sử dụng schedule bạn có thể xuất ra bất cứ thông tin gì của bất cứ vật thể nào trong BIM model.
Những thông tin này có thể phục vụ cho những tính toán engineering hoặc để đếm số lượng thiết bị, đo đạc đường ống… để hỗ trợ bóc dự toán.

Ngoài việc đo đếm, schedule còn có những chức năng cơ bản của excel, nhờ đó có thể sử dụng schedule để thực hiện những phép tính đơn giản một cách tự động.
Về cách thức hoạt động, schedule của revit dựa vào các thông tin đã được input vào trong quá trình modeler tạo ra bản vẽ và thể hiện các thông tin đó ra ngoài.

Bóc dự toán của Revit được gọi là MTO. Các dữ liệu này sẽ được xử lý lại để trở thành bảng BOQ.

Revit Schedule - bảng thống kê hỗ trợ lập dự toán

Revit có 7 dạng schedule nhưng thông thường chỉ có 2 tới 3 loại được sử dụng:

Tạo bảng Schedule

Shoot list:

Đây là công cụ tạo danh sách bản vẽ tự động trong Revit.

Thông thường, một bộ bản vẽ khi đưa ra ngoài sẽ kèm theo danh sách các bản vẽ (có thể trình bày ở dạng bản vẽ hoặc excel…) nhằm mục đích cho người xem về tổng thể mình sẽ có những gì, so sánh với bản danh sách đó họ sẽ kiểm tra với số lượng bản vẽ mình nhận được có đúng hay không…

Dùng để quản lý quá trình làm việc: bản vẽ nào đã phát hành, phát hành mấy lần, mục đích phát hành là gì…

Tùy theo mục đích của danh sách bản vẽ là gì mà nó sẽ chứa những thông tin tương ứng.

Để làm sheet list trong Revit:

Từ thanh RIBBON ⇒ tab VIEW ⇒ SCHEDULE ⇒ SHEET LIST

Revit Schedule - bảng thống kê hỗ trợ lập dự toán

Bạn sẽ có một bảng chọn như trong hình, hãy chọn những thông tin tương ứng từ khung bên trái và ADD và khung bên phải, bạn cũng có thể sắp xếp vị trí thông tin này cái nào trước và sau như thế nào bằng nút MOVE UP / MOVE DOWN.

Panel Schedule

Là công cụ dùng để tính toán tải cho tủ điện.

Thao tác tạo Panel Schedule trong Revit:

Từ thanh RIBBON ⇒ tab ANALYZE PANEL SCHEDULE hoặc sử dụng lệnh tắt PS.

Revit Schedule - bảng thống kê hỗ trợ lập dự toán

Xuất hiện bảng chọn, hỏi bạn muốn tạo Schedule cho tủ điện nào, click chọn vào tên tủ tương ứng ⇒ nhấn OK.

Schedule/Quantities

Đây là công cụ mạnh mẽ nhất, bạn có thể dùng nó để tạo các bảng tính toán thông gió, chiếu sáng…bảng thống kê khối lượng…

Để làm sheet list trong Revit:

Từ thanh RIBBON ⇒ tab VIEW ⇒ SCHEDULE ⇒ SCHEDULE/QUANTITIES

hoặc RIBBON ⇒ tab ANALYZE ⇒ SCHEDULE/QUANTITIES

Revit Schedule - bảng thống kê hỗ trợ lập dự toán

Xuất hiện bảng chọn, hỏi bạn muốn tạo bảng Schedule cho đối tượng nào, hãy chọn đối tượng từ thanh Category bên trái, đặt tên Schedule trong ô NAME và nhấn OK.

Ví dụ: Muốn bóc khối lượng miệng gió bạn chọn Air Terminal trong khung CATEGORY, đặt tên bảng Schedule là KHỒI LƯỢNG MIỆNG GIÓ và nhấn OK.

Sau khi nhấn OK, bảng thông tin tạo schedule sẽ hiện ra. Các thao tác tiếp theo thực hiện như tạo Sheet list.

Tiếp ví dụ trên, để tạo bảng khối lượng miệng gió ta cần biết các thông tin về chủng loại miệng gió, kích thước và số lượng.

Như vậy ta sẽ chọn các parameter tương ứng để đưa vào schedule như trong hình:

Parameter Family: cho biết loại miệng gió gì.

Parameter Size: cho biết kích thước miệng gió bao nhiêu.

Parameter Count: đếm số lượng miệng gió

Ngoài ra cũng có thể dùng thêm Flow để kiểm tra lưu lượng gió, dùng các Parameter về System để biết miệng gió đó thuộc hệ thống gió cấp, thải hay hồi…

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !