Cấu hình máy tối thiểu cho REVIT MEP 2018

 • Windows 7 SP1 64bit, Win 8.1 64bit, Win 10 64bit
 • Single- or multi-core Intel® Pentium®, Intel® Xeon®, or i-Series processor or AMD
 • 4G RAM (đối với các mô hình Revit khoảng từ 100Mb trở lên)
 • 5GB ổ đĩa trống
 • Internet Explorer 7.0 trở lên

Cấu hình máy tối thiểu cho REVIT MEP 2017

 • Windows 7 SP1 64bit, Win 8.1 64bit, Win 10 64bit
 • Single- or multi-core Intel® Pentium®, Intel® Xeon®, or i-Series processor or AMD
 • 4G RAM (đối với các mô hình Revit khoảng từ 100Mb trở lên)
 • 5GB ổ đĩa trống
 • Internet Explorer 7.0 trở lên​

Cấu hình máy tối thiểu cho REVIT MEP 2015, 2016

 • Windows 7 SP1 64bit, Win 8.0, 8.1 64bit
 • Single- or multi-core Intel® Pentium®, Intel® Xeon®, or i-Series processor or AMD
 • 4G RAM (đối với các mô hình khoảng 100Mb)
 • 5GB ổ đĩa trống
 • Trình duyệt IE 7.0 hoặc cao hơn

Cấu hình máy tối thiểu cho Revit MEP 2014

 • Windows 7 32bit
 • Single- or multi-core Intel® Pentium®, Intel® Xeon®, or i-Series processor or AMD
 • 4G RAM (đối với các mô hình khoảng từ 100Mb hoặc cao hơn), 2G RAM vẫn có thể cài và chạy với mô hình nhỏ.
 • 5GB ổ đĩa trống
 • Trình duyệt IE 7.0 hoặc cao hơn

Cấu hình máy tối thiểu cho Revit MEP 2013

 • Windows 7 32bit, WinXP SP2 hoặc cao hơn
 • Single- or multi-core Intel® Pentium®, Intel® Xeon®, or i-Series processor or AMD
 • 4G RAM (đối với các mô hình khoảng từ 100Mb hoặc cao hơn), 2G RAM vẫn có thể cài và chạy với mô hình nhỏ.
 • 5GB ổ đĩa trống
 • Trình duyệt IE 7.0 hoặc cao hơn

Cấu hình máy tối thiểu cho Revit MEP 2011, 2012

 • Windows 7 32bit, Vista 32bit (SP2 hoặc cao hơn), WinXP SP2 hoặc cao hơn
 • Với Win7 và Vista: Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ dual core processor, với WinXP: Intel Pentium 4 or AMD Athlon dual core, 1.6 GHz hoặc cao hơn
 • 3G RAM( 1G RAM vẫn có thể cài và chạy với mô hình nhỏ, render vừa).
 • 5GB ổ đĩa trống
 • Trình duyệt IE 7.0 hoặc cao hơn

Cấu hình máy tối thiểu cho Revit MEP 2010

 • Vista 32bit (SP1 hoặc cao hơn), WinXP SP1, SP2 hoặc cao hơn
 • Intel® Pentium® 4 1.4 GHz
 • 3G RAM( 1G RAM vẫn có thể cài  và chạy với mô hình nhỏ, render vừa).
 • 5GB ổ đĩa trống
 • Trình duyệt IE 6.0

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !