the system cannot find the file specified

the system cannot find the file specified.
Nếu bạn gặp lỗi như hình ảnh thì tức nghĩa là bạn đã cài lỗi file Revit MEP.

Nguyên nhân:

  • Bản Revit MEP tải về bị lỗi
  • Máy cài đặt chương trình diệt virus

Giải Pháp:

Bạn có muốn thành thạo phần mềm Revit MEP nhưng không muốn mất công tìm tòi, đọc tài liệu tốn thời gian.
Tham khảo khóa học Revit MEP tại VNK

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !