Tổng hợp một số lệnh tắt Revit có thể thường được sử dụng để quá trình thiết kế trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Mục lục bài viết

Hệ thống

AT

AIR TERMINAL / Đặt một đăng ký, lưới tản nhiệt hoặc khuếch tán.

CM

PLACE A COMPONENT / Đặt một thành phần.

CN

CONDUIT / Vẽ một đường ống chạy cứng nhắc.

CT

CABLE TRAY / Vẽ một khay cáp hoạt động.

CV

CONVERT TO FLEX DUCT / Chuyển đổi một phần của ống dẫn cứng nhắc sang ống dẫn linh hoạt.

DA

DUCT ACCESSORY / Thêm phụ kiện ống, chẳng hạn như bộ giảm chấn, trong các hệ thống ống dẫn.

DF

DUCT FITTING / Places phụ kiện ống ( Gấp khúc, chữ T, end caps và nhiều hơn nữa) trong các hệ thống ống dẫn.

DT

DUCT / Vẽ đường ống trong mô hình xây dựng.

EE

ELECTRICAL EQUIPMENT / Places thiết bị điện, chẳng hạn như bảng và thiết bị chuyển mạch.

EW

ARC WIRE / Vẽ một dây dẫn arced hoạt động.

FD

FLEX DUCT / Vẽ đường ống linh hoạt trong xây dựng mô hình.

FP

FLEX PIPE / Vẽ ống linh hoạt.

LF

LIGHTING FIXTURE / Thêm một yếu tố ánh sáng fixture.

ME

MECHANICAL EQUIPMENT / Places thiết bị cơ khí như nồi hơi, lò nung hoặc quạt.

NF

CONDUIT FITTING /Places Conduit phụ kiện.

PA

PIPE ACCESSORY /Thêm phụ kiện đường ống.

PF

PIPE FITTING / Vẽ một đường ống phù hợp trong một hệ thống đường ống.

PI

PIPE / Vẽ đường ống cứng nhắc.

PX

PLUMBING FIXTURE / Đặt một đường ống dẫn nước fixture.

RP

REFERENCE PLANE /  Tạo ra một mặt phẳng tham chiếu sử dụng công cụ vẽ.

SK

SPRINKLER / Đặt một sprinkler

TF

CABLE TRAY FITTING /Places cáp phụ kiện khay hệ thống.

 View

FN9

SYSTEM BROWSER / Tìm thành phần không được gán cho một hệ thống.

KS

KEYBOARD SHORTCUTS / Gán các trình tự chìa khóa cho các công cụ.

PP or CTRL-1 or VP

PROPERTIES; TOGGLE PROPERTIES PALETTE / Chuyển giữa chọn bảng Properties.

RD

RENDER IN CLOUD / Renders xem 3D trực tuyến.

RG

RENDER GALLERY / Cho phép truy cập đến nhiều phiên bản render, render hình ảnh như ảnh toàn cảnh, thay đổi chất lượng kết xuất, và áp dụng các môi trường nền cho cảnh rendered.

RR

RENDER /Tạo ra một hình ảnh gần với thực tế của mô hình xây dựng.

TL

THIN LINES / Hiển thị tất cả các dòng trên màn hình như chiều rộng, bất kể mức độ phóng.

VG or VV

VISIBILITY/GRAPHICS / kiểm soát khả năng hiển thị và hiển thị đồ họa của các yếu tố mô hình, các yếu tố dữ kiện, và các yếu tố viewspecific cho từng góc xem trong một dự án.

WC

CASCADE WINDOWS / Sắp xếp tất cả các cửa sổ đang mở trong một loạt vùng vẽ.

WT

TILE WINDOWS / Xem tất cả các views công khai cùng một lúc.

 View Control Bar

CX

TOGGLE REVEAL CONSTRAINTS MODE / Chuyển giữa chọn những hạn chế trong một lần xem.

GD

GRAPHIC DISPLAY OPTIONS / Mở hộp thoại Graphics.

HC

HIDE CATEGORY / Giấu tất cả các hạng mục được lựa chọn trong view.

HH

HIDE ELEMENT / Ẩn một phần tử từ view.

HI

ISOLATE ELEMENT / Phân lập các yếu tố được lựa chọn.

HL

HIDDEN LINE / Hiển thị hình ảnh với tất cả các cạnh và các dòng kẻ ngoại trừ những cái bị che khuất bởi các bề mặt.

HR

RESET TEMPORARY HIDE/ISOLATE / Phục hồi bất kì nguyên tố hoặc danh mục nào bị ẩn tạm thời.

IC

ISOLATE CATEGORY /Phân lập danh mục được chọn.

RD

RENDER IN CLOUD / Renders xem 3D trực tuyến.

RG

RENDER GALLERY / Cho phép truy cập đến nhiều phiên bản render, render hình ảnh như ảnh toàn cảnh, thay đổi chất lượng kết xuất, và áp dụng các môi trường nền cho cảnh rendered.

RH

TOGGLE REVEAL HIDDEN ELEMENTS MODE / Chuyển giữa chọn Reveal Hidden Elements Mode.

RR

RENDER / Tạo ra một hình ảnh gần với thực tế của mô hình xây dựng.

RY

RAY TRACE / Mở kiểu hiển thị Ray trace, cho phép một chế độ dựng hình sát thực tế cho phép panning và phóng to xung quanh mô hình.

SD

SHADED WITH EDGES / Áp dụng một cạnh bóng mờ.

WF

WIREFRAME /  Hiển thị hình ảnh của mô hình với tất cả các cạnh và đường vẽ, nhưng không có bề mặt được vẽ.

 

 

 

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !