Revit cho HVAC chỉ bao gồm hệ thống và các thiết bị trên đường gió. 

Trình tự thông thường để vẽ một hệ thống ống gió là:

  • Bố trí miệng gió
  • Vẽ đường ống gió
  • Kiểm tra kết nối
  • Sizing đường ống tí
  • Đặt các accessories vào đường ống.

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn trình tự để đặt miệng gió trong Revit, gồm các bước sau:

  • Dùng lệnh RP để tạo và đặt tên ref plane (nếu ống gió là loại gắn trần, ống gắn trên tường hoặc gắn trực tiếp trên ống gió thì bỏ qua bước này).
  • Dùng lệnh AT hoặc sử dụng lệnh trên thanh Ribbon và load đúng loại miệng gió cần sử dụng ra.
  • Dùng lệnh place on workplane và chọn mặt phẳng để đặt miệng gió (chỉ dùng với trường hợp miệng gió gắn trần).
  • Nhấp chuột đặt miệng gió tại vị trí cần đặt.
  • Gán lưu lượng cho miệng gió.

Ví dụ mẫu các thao tác đặt miệng gió trên Revit:

các thao tác đặt miệng gió bằng phần mềm Revit

các thao tác đặt miệng gió bằng phần mềm Revit

các thao tác đặt miệng gió bằng phần mềm Revit

các thao tác đặt miệng gió bằng phần mềm Revit

các thao tác đặt miệng gió bằng phần mềm Revit

các thao tác đặt miệng gió bằng phần mềm Revit

các thao tác đặt miệng gió bằng phần mềm Revit

các thao tác đặt miệng gió bằng phần mềm Revit

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !