Revit Mep – là một phần mềm vượt trội với tất cả dữ liệu đều thống nhất ở dạng 3D theo mô hình BIM – đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Nên một trong những câu hỏi thường gặp đó là: Cấu hình máy tính như thế nào phù hợp để cài đặt Revit Mep? Đặc biệt là với những bạn mới bắt đầu tìm hiểu. 

Yêu cầu về phần cứng của các phiên bản Revit hiện nay (2017-2019) nhìn chung đều là như nhau:

Hệ điều hành

Windows 7 SP1 64bit, Win 8.1 64bit, Win 10 64bit.

Cấu hình máy tính tối thiểu cài Revit Mep 2017-2019

CPU Single- or multi-core (lõi đơn hoặc nhiều lõi) Intel Core i, Xeon, AMD với công nghệ SSE2
Bộ nhớ
  • 4 GB RAM
  • Thường phù hợp với mô hình xấp xỉ khoảng 100 MB trong đĩa cứng.
  • Mô hình được tạo bởi những phiên bản trước sẽ yêu cầu nhiều bộ nhớ hơn mô hình trên phiên bản revit 2019.
Màn hình 1280×1024 true color
Ổ đĩa cứng  ổ đĩa C còn 5 GB trống để chạy phần mềm
Card đồ họa Basic Graphics: Display adapter capable of 24-bit color

Advanced Graphics: DirectX® 11 capable graphics card with Shader Model 3.

Cấu hình máy tính trung bình 

CPU Intel Core i, Xeon, AMD với công nghệ SSE2
Ưu tiên bộ xử lý nhiều lõi Multi-Core
Bộ nhớ 8 GB RAM -Thường phù hợp với mô hình xấp xỉ khoảng 300 MB trong đĩa cứng 
Màn hình 1680 x 1050 with true color
Ổ đĩa cứng  ổ đĩa C còn 5 GB trống để chạy phần mềm. Tốc độ quay nên là 7200+RPM
Card đồ họa DirectX 11 capable graphics card with Shader Model 5.

Cấu hình máy tính cao để làm việc với các model nặng và phức tạp

CPU
  • Multi-core (lõi đơn hoặc nhiều lõi) Intel Core i, Xeon, AMD với công nghệ SSE2
  • Các sản phẩm phần mềm Autodesk Revit sẽ sử dụng nhiều lõi cho nhiều tác vụ, sử dụng tối đa 16 lõi cho các hoạt động vẽ đồ họa để hình ảnh đẹp gần như thật.
Bộ nhớ
  • 16 GB RAM
  • Thường phù hợp với mô hình xấp xỉ khoảng 700 MB trong đĩa cứng.
Màn hình 1920 x 1200 with true color
Ổ đĩa cứng
  • 5 GB  còn trống
  • 10,000+ RPM (for Point Cloud interactions) or Solid State Drive (thường phù hợp với ổ SSD)
Card đồ họa DirectX 11 capable graphics card with Shader Model 5.

Lưu ý: 

Các thông số cấu hình ở phía trên dành cho máy tính cá nhân cài bản Revit thông thường, còn bản Revit Server sẽ cần thêm cấu hình cao hơn nữa.

MIỄN PHÍ => Khóa học 50 Lệnh Autocad M&E cơ bản vẽ nâng cao dành cho kỹ sư cơ điện
Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !