Rất nhiều bạn tự học tạo Family theo một hướng rất sai lầm đó là làm theo những thao tác hướng dẫn trong khi các lệnh cơ bản về hình khối lại chưa nắm vững, dẫn đến việc làm các Family khác theo ý mình lại rất khó khăn mất nhiều thời gian và gặp lỗi khi load qua project. Bài viết này giúp cho các bạn có cái nhìn đầu tiên, nắm vững cách thức hoạt động tạo hình khối solid trong Family Revit. Hãy tập trung, và làm theo bạn sẽ có một kết quả khá bất ngờ đấy.

Lệnh: Extrusion

Các bước thao tác lệnh

 1. Chọn lệnh
 2. Vẽ biên dạng
 3. Nhập cao độ  hình khối
 4. Kết thúc lệnh

Kết quả

Kết quả lệnh Extrusion

Xem thao tác trên video

Lệnh: Blend

Lệnh Blend

Các bước thao tác lệnh

 1. Chọn lệnh
 2. Vẽ biên dạng đáy
 3. Vẽ biên dạng đỉnh
 4. Nhập vị trí bắt đầu và kết thúc
 5. Nhấn nút Finish

Các bước thao tác lệnh Blend 1

Các bước thao tác lệnh Blend 2

Kết quả

Kết quả lệnh Blend

Xem thao tác trên video

Lệnh: Revolve

Lệnh Revolve

Các bước thao tác lệnh

 1. Chọn lệnh
 2. Vẽ đường biên Boudary Line
 3. Vẽ đường tâm Axis Line
 4. Nhập góc xoay
 5. Nhấn nút Finish

Các bước thao tác lệnh Revolve

Kết quả

Kết quả lệnh Revolve 

Xem thao tác trên video

Lệnh: Sweep

  Lệnh Sweep

Các bước thao tác lệnh

 1. Chọn lệnh
 2. Vẽ đường dẫn Sketch Path ->Finish
 3. Vẽ biên dạng Edit Profile ->Finish
 4. Nhấn nút Finish kết thúc lệnh

Kết quả

Xem thao tác trên video

Lệnh: Swept Blend

Lệnh Revolve   

Các bước thao tác lệnh

 1. Chọn lệnh Swept Blend
 2. Vẽ đường dẫn Sketch Path ->Finish
 3. Vẽ biên dạng 1 Select Profile 1 ->Finish
 4. Vẽ biên dạng 2 Select Profile 2 ->Finish
 5. Nhấn nút Finish kết thúc lệnh

Các bước thao tác lệnh Swept Blend

Kết quả

Kết quả Swept Blend

Xem thao tác trên video

Nhóm Lệnh: Void Forms

Void forms 1

Các lệnh khoét rỗng hình khối đã tạo.

Cách xử dụng các lệnh Void Forms giống hoàn toàn các lệnh tạo khối solid.

Void forms 2Void forms 3 

Xem thao tác trên video

Ứng dụng

Việc kết hợp linh hoạt các lệnh tạo hình khối sẽ giúp chúng ta tạo ra được một Family nhanh chóng, chuẩn xác, ko bị lỗi khi load vào project.

Sau đây là một ví dụ tổng quát lại các lệnh tạo hình khối ở trên:

Tạo van bi nhựa

Tạo van bi nhựa

 1. File -> New Family – > Metric Generic Model.rft
 2. Dùng lệnh Revole vẽ Boudary Line và Axis Line như hình
  Boudary Line và Axis Line
 3. Dùng lệnh Extrusion tạo các hình khối với kích thước lần lượt như hình, lưu ý các số liệu kích thước và Extrusion End và Extrusion Start

Extrusion End Extrusion Start  lệnh Extrusion 

Chúng ta có kết quả như hình khi view ở chế độ 3D View

chế độ 3D View

Hình khối tay van chúng ta không tạo được ở mặt bằng mà phải chuyển qua view Elevations – Front

Có thể xử dụng lệnh Swept Blend hoặc lệnh Extrusion để tạo, trường hợp này lệnh Extrusion và đơn giản nhất

Swept Blend

Extrusion

Để tạo rỗng hình khối chúng ta dùng lệnh Void Extrusion ở Elevations – Left Void Extrusion

Kết quả cuối cùng chúng ta có như hình.

kết quả cuối cùng Void Extrusion

Sau khi tao hình khối chúng ta có thể gán vật liệu, tạo connector và đặt Family Category để xử dụng được trong project (phần này đi rất kỹ trong chương trình nâng cao về Family)

Diameter

Hãy bắt đầu từ những cái nhỏ nhất – Chúc các bạn thành công

Giảng viên: Nguyễn Minh Đức

________________

VNK EDU gửi tặng bạn “Bộ hồ sơ vẽ Shopdrawing trên Revit MEP điển hình – Chung cư Hateco
Nhận tài liệu
Bản vẽ shopdrawing revit mep điển hình chung cư hateco

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Khóa học Revit MEP” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về phần mềm này

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !