Quản lý và thể hiện khung nhìn cho các đối tượng là một yêu cầu quan trọng trong revit mep

Nếu bạn không cài đặt view nhìn phù hợp thì nét vẽ của bạn sẽ không thấy, đối tượng bạn cần thể hiện cũng sẽ không đạt được như mong muốn.

 Một số chia sẻ sau đây sẽ giúp bạn quản lý khung nhìn tốt hơn:

Khung nhìn tổng thể các hạng mục

(Điện – Nước – Phòng cháy chữa cháy – Điều hòa thông gió – Kiến trúc)

Thiết Lập View Trong Revit MEP

Thiết Lập View Trong Revit MEP

Giới hạn nhìn khi làm việc với floor plan

Học Revit Mep VNK.EDU.VN 1

Giới hạn nhìn khi làm việc với ceiling plan

Học Revit Mep VNK.EDU.VN 2

Giảng viên Quách Văn Phi

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !