Lưu ý: 

  • Tắt mạng
  • Tắt tường lửa
  • Không đổi tên file khi tải về
  • Không để trong thư mục tiếng việt
  • Đọc kỹ hướng dẫn, xem video trước khi cài

Hướng dẫn cài đặt Revit 2016

Bước 1: Click vào file cài đặt => Run => Ok => ngồi chờ

Hướng dẫn cài Revit MEP 1

Bước 2: Install

Hướng dẫn cài Revit MEP 2

Bước 3: Chọn Vietnam => I Accept => Next

Hướng dẫn cài Revit MEP 3

Bước 4: Điền key 666 – 69696969 – 829H1 => Next

Hướng dẫn cài Revit MEP 4

Bước 5: Install => Chờ cài đặt => Finish

Hướng dẫn cài Revit MEP 5

Bước 6: I agree

Hướng dẫn cài Revit MEP 6

 

Bước 7:  Chọn About Autodesk Revit 2016 => Product License Information => Activate

Hướng dẫn cài Revit MEP 7

Bước 8: Active

Hướng dẫn cài Revit MEP 8

Bước 9: Crack revit 2016: Chọn I have an activation code form Autodesk (1) => Copy Request code paste vào Request (2) => Click Generate (3) => Click Patch (4) =>  Copy dòng Activation Paste vào (5) => Next => Finish => Xong

Revit 2016 Full crack 64bit

Nếu bạn gặp bất kỳ lỗi gì khi cài đặt, hãy để lại nhận xét xuống dưới. VNK sẽ hỗ trợ bạn.

Link tải Revit 2016

Link google drive: https://goo.gl/I54sv0