Chào bạn,

Buổi trước, tôi đã hướng dẫn bạn về các cách thức, công cụ quản lý dự án. Nếu bạn chưa tải phần mềm về thì hãy tải ngay để thực hành tại: https://bit.ly/MyXteam

Bài học hôm nay sẽ về chủ đề “Quản lý chất lượng”. Tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ Quản lý chất lượng dự án là gì? Các bên liên quan làm cơ sở tham chiếu chất lượng? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến chất lượng dự án?

Bạn hãy vào học nhé!

Kết thúc buổi học, bạn hãy thử sức với bài tập sau và gửi lại email: admin@vnk.edu.vn nếu cần sửa:

  1. Nêu 03 yếu tố quan trọng giúp bạn thành công trong mọi công việc? Yếu tố nào là quan trọng nhất?
  2. Sáu cấp độ của nhận thức là gì? Nêu sự khác biệt giữa các cấp độ?
  3. Quản lý chất lượng dự án là gì?
  4. Các bên liên quan làm cơ sở tham chiếu chất lượng là những bên nào?
  5. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến chất lượng dự án?
  6. Dùng phần mềm https://bit.ly/MyXteam lập các cột check list cho những yếu tố cần quản lý chất lượng cho dự án.
  7. Những yếu tố nói lên chất lượng cuộc sống cần phải được dành thời gian để vun đắp và phát triển là cái gì?
  8. Dùng phần mềm https://bit.ly/MyXteam lập các cột check list cho những yếu tố cần quản lý chất lượng cuộc sống.

Thông tin chia sẻ:

https://vnk.edu.vn/su-kien-vnk/cuon-so-ghi-chep-thong-minh-danh-cho-cac-ky-su-co-dien/

https://vnk.edu.vn/chia-se-su-kien/chinh-sach-uu-dai-hoc-phi/

Ngoài ra, bạn có thể viết một vài bình luận phía dưới nếu cần góp ý hoặc thấy giá trị từ buổi học.