Tài liệu cho anh em Tự Động Hóa

siemens-sinamics-s7-300-plc-500x500

Anh em sẽ được gửi tặng các tài liệu quý sau:

  • Tổng quan về thiết bị S7-300
  • Bài giảng về thiết bị PLC
  • Các khối ngắt
  • Các thư viện
  • Kỹ thuật lập trình
  • Đề tài đồ án tốt nghiệp
  • Báo cáo thực tập tốt nghiệp
  • Các ứng dụng thực tế của PLC

Chỉ việc điền thông tin dưới đây và kiểm tra email của bạn

(nhớ điền chính xác các thông tin vì quyền lợi của bạn)

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !