Bài 10. Viết chương trình cho hệ thống làm đầy chai với yêu cầu:

Ngõ vào I0.0 là tiếp điểm thường hở dùng khởi động hệ thống.
Ngõ vào I0.1 là tiếp điểm thường đóng dùng dừng hệ thống.
Khi hệ thống khởi động thì đèn ngõ ra Q4.1 sáng lên.
Khi hệ thống khởi động có thể chọn chế độ làm việc bằng tay hoặc tự động.
Khi chọn I0.4=0 là chế độ tay, I0.4=1 là chế độ tự động.
I0.5 dùng để cho phép các chế độ hoạt động.
Các đèn báo chế độ: Chế độ tay Q4.2, chế độ tự động Q4.3.
Khi thay đổi chế độ thì hệ thống sẽ dừng lại.
Ở chế độ bằng tay thì hệ thống có thể chạy thuận hoặc chạy nghịch bằng công tắc I0.2 và I0.3.

Ở chế độ tự động: Khi động cơ băng chuyền được khởi động (chỉ có quay thuận) thì băng chuyền chạy liên tục cho đến khi bị tắt bằng công tắt I0.1 hoặc khi cảm biến I8.6 phát hiện được chai. Khi chai đã được làm đầy thì băng chuyền tiếp tục chạy cho tới khi tắt bằng công tắt I0.1 hoặc khi cảm biến I8.6 phát hiện được chai tiếp theo. Quá trình làm đầy chai được thực hiện trong 3 giây và được thông báo bằng ngõ ra Q5.0. Hệ thống đếm số chai đầy và chai rỗng nhờ hai cảm biến I8.5 và I8.7. Số chai hư bằng số chai rỗng trừ số chai đầy. Số chai đầy được đưa vào các thùng, mỗi thùng chứa 20 chai, số thùng được hiển thị ở QW6.

Chương trình điều khiển cho quá trình này như sau:

bài-4-net-12

bài-4-net-12

bài-4-net-567

bài-4-net-8910

bài-4-net-1112

Bài 11. Viết chương trình cho mạch điều khiển động cơ 2 tốc độ và 2 chiều quay:

Khi nhấn I0.0 hoặc I0.1 thì động cơ chạy trái hoặc phải với tốc độ thấp. Khi nhấn I0.2 hoặc I0.3 thì động cơ chạy trái hoặc phải với tốc độ cao.

Chương trình điều khiển cho quá trình này như sau:

bài-11-net-123

bài-11-net-45

Bài 12. Viết chương trình cho mạch điều khiển bồn trộn hóa chất với yêu cầu:

Có 2 bồn trộn hóa chất, với mỗi bồn được kéo 1 động cơ. Hóa chất được đổ vào do con người thực hiện. Có thể chọn 1 trong 2 bồn làm việc hoặc cả 2 bồn đều làm việc. Nếu trong quá trình trộn có van nào bị hở thì bồn đó ngưng làm việc. Mỗi bồn hoạt động trong thời gian là 5s. Mạch còn có các đèn báo trạng thái của bồn.

Chương trình điều khiển cho quá trình này như sau:

bài-19

Bài 13. Viết chương trình kiểm tra mức nước trong thùng chứa:

Thùng chứa tối đa 600 lít, nếu mức nước trong thùng nhiều hơn 600 lít thì chương trình sẽ ngưng hoạt động, nếu mức nước trong thùng ít hơn 50 lít thì có tín hiệu báo. Chương trình được viết trong OB1 dùng thêm khối FC105 nằm trong thư viện chuẩn của chương trình STEP7. FC105 có các ngõ vào/ra như sau:

EN: ngõ vào cho phép FC105 hoạt động.

ENO: ngõ ra có mức logic 1 khi FC105 hoạt động và không có lỗi.

IN: ngõ vào dang số nguyên dùng để đọc tín hiệu vào. Có thể đọc trực tiếp từ modul Analog hoặc qua giao tiếp dạng số nguyên.

LO_LIM, HI_LIM: các giới hạn trên và dưới dùng để chuyển đổi đại lượng vật lý được đặt tại các ngõ này.

OUT: ngõ ra chứa giá trị đọc được từ ngõ vào có dạng số thực.

BIPOLAR: xác định giá trị âm hoặc giá trị dương được chuyển đổi. BIPOLAR=0 thì chuyển đổi giá trị dương. BIPOLAR=1 thì chuyển đổi giá trị âm.

RET_VAL: ngõ ra có giá trị 0 nếu lệnh hoạt động không có lỗi.

Chương trình điều khiển cho quá trình này như sau:

bài-21

Hoạt động của chương trình trên như sau: Nếu I0.0 =1 thì FC105 hoạt động. Khi đó giá trị ngõ vào PIW304 dạng sô nguyên được chuyển ra ngoài qua ngõ ra OUT đến MD122 dạng số thực nếu số lít nhỏ hơn 60. Nếu bồn chứa nhiều hơn 60 lít thì FC105 không hoạt động. Nếu số nước trong bồn nhỏ hơn 50 lít thì ngõ ra Q5.2 sẽ lên 1.

Bài 14. Viết chương trình chuyển đổi số thực thành số nguyên 16 bit:

Giá trị ngõ ra này có thể chuyển ra ngoài nhờ modul Analog. Chương trình được viết trong khối OB1 sủ dụng FC106. Các ngõ vào/ra của FC106 tương tự như FC105 nhưng chỉ khác nhau ở hai ngõ IN và OUT, FC106 có ngõ vào IN là dạng số thực cần chuyển đổi, ngõ ra OUT có dạng số nguyên 16 bit.

Chương trình điều khiển cho quá trình này như sau:

bài-22

Nếu I0.0=1 thì FC106 hoạt động. Khi đó số thực có giới hạn từ 0 đến 100 được chuyển thành số nguyên có giá trị từ 0 đến 27648. Nếu I0.1=0 thì số thực có giá trị từ 0 đên 100 được chuyển thành số nguyên có giá trị từ -27648 đến 27648.

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí “khóa học PLC” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về PLC.

Khóa học PLC S7 300

Khóa học PLC Mitsubishi

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !