Bài 5. Viết chương trình cho mạch điều khiển tuần tự cưỡng bức với yêu cầu:

I0.0 là nút nhấn thường đóng dùng để dừng động cơ.
Khi nhấn I0.1 thì ngõ ra Q4.0=1 và tự duy trì, ngõ ra Q4.1=1 tượng trưng cho đèn ngõ ra 1.
Khi đó nếu nhấn I0.2 thì ngõ ra Q4.2 =1 và tự duy trì và ngõ ra Q4.3=1 tượng trưng cho đèn ngõ ra 2.
I0.2 có tác động chỉ khi I0.1 tác động trước.

Chương trình điều khiển cho quá trình này như sau:

Mạch-điều-khiển

Bài 6. Viết chương trình cho mạch điều khiển tuần tự khởi động bằng tay với yêu cầu:

Mạch này có các trạng thái như sau:
I0.0 dùng để dừng hệ thống.

Khi nhấn I0.1 thì đèn 1 sáng và tự duy trì.
Khi nhấn I0.2 thì đèn 2 sáng và tự duy trì.
Khi nhấn I0.3 thì đèn 3 sáng và tự duy trì.

Chương trình điều khiển cho quá trình này như sau:

Mạch-điều-khiển

Bài 7. Viết chương trình cho mạch tự động đóng tuần tự với yêu cầu:

Mạch này chỉ có một nút nhấn I0.0 dùng để khởi động mạch. Khi nhấn I0.0 thì Q4.0=1 và sau thời gian 5s thì rơle thời gian tác động làm cho ngõ ra Q4.1=1, sau 8s nữa thì rơle thời gian làm cho Q4.0=0 mạch ngưng hoạt động.

Chương trình điều khiển cho quá trình này như sau:

Mạch-điều-khiển

Bài 8. Viết chương trình cho mạch với yêu cầu:

Mạch khởi động động cơ xoay chiều 3 pha (động cơ này khởi động bằng cách thêm điện trở phụ mắc nối tiếp với một trong 3 pha của động cơ). Khi nhấn nút nhấn khởi động thì động cơ khởi động với điện trở phụ, sau một thơi gian chỉ định trước động cơ làm việc ở trạng thái gần ổn định thì điện trở phụ được nối tắc.

Chương trình điều khiển cho quá trình này như sau:

Mạch-điều-khiển

Bài 9. Viết chương trình điều khiển đèn giao thông:

Chương trình điều khiển đèn giao thông cho một ngã tư với đèn xanh sáng 25 giây, đèn vàng sáng 5 giây, đèn đỏ sáng 30 giây.

Chương trình điều khiển cho quá trình này như sau:

Mạch-điều-khiển

Mạch-điều-khiển

Mạch-điều-khiển

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí “khóa học PLC” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về PLC.

Khóa học PLC S7 300

Khóa học PLC Mitsubishi

________________
=>Thông báo chương trình ưu đãi ngày 20/11 cho anh em kỹ sư nhận mưa các tài liệu, quà tặng giá trị click vào link sau để biết thêm chi tiết: Giới thiệu chương trình ưu đãi

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !