Ký hiệu

Lệnh Move trong PLC S7-300

Các ngõ vào/ra EN, ENO, IN, OUT biểu diễn các toán hạng là địa chỉ ngõ vào/ra như sau: I, Q, M, L, D.

 • EN là ngõ vào cho phép lệnh MOVE hoạt động (Enable Input). Loại dữ liệu dạng BOOL.
 • ENO là ngõ ra cho phép các lệnh sau lệnh MOVE mà có nối với ngõ ENO hoạt động (Enable Output). Ngõ ENO có cùng trạng thái với ngõ vào EN. Loại dữ liệu dạng BOOL.
 • IN là ngõ vào biểu diễn địa chỉ nguồn (Source Address). Loại dữ liệu có chiều dài 8, 16, 32 Bit.
 • OUT là ngõ ra biểu diễn địa chỉ đích (Destination Address). Loại dữ liệu có chiều dài 8, 16,32 Bit.

Hoạt động của lệnh MOVE

Ở dạng LAD/FBD thì khi ngõ vào EN được kích hoạt thì giá trị ngõ vào IN được sao chép tới địa chỉ tại ngõ ra OUT. Ngõ ENO có cùng trạng thái với ngõ EN.

Ở dạng STL thì lệnh nạp và truyền dữ liệu không phụ thuộc vào kết quả RLO. Dữ liệu được trao đổi nhờ bộ tích luỹ (ACCU).

Lệnh L (Load) ghi giá trị từ địa chỉ nguồn bên phải vào bộ tích lũy ACCU 1, nội dung của ACCU 1 được chuyển vào bộ tích luỹ ACCU2. Trường hợp giá trị chuyển vào bộ tích luỹ có kích thước nhỏ hơn 16 Bit (Double Word) thì chúng sẽ ghi vào bộ tích luỹ theo thứ tự Byte thấp của Word thấp đến Byte cao của Word thấp đến Byte thấp của Word cao đến Byte cao của Word cao. Những Bit còn trống trong ACCU được ghi vào giá trị 0.

Lệnh T (Transfer) sao chép một phần hoặc tất cả nội dung của bộ tích lũy ACCU 1 đến địa chỉ cụ thể. Lệnh T không ảnh hưởng đến bộ tích luỹ ACCU2.

Sơ lược về bộ tích luỹ (ACCU)

 • Bộ tích luỹ là bộ nhớ phụ trong CPU dùng để trao đổi dữ liệu giữa những địa chỉ khác nhau và các phép toán so sánh, toán học. S7-300 có 2 bộ tích luỹ là ACCU1 và ACCU2, mỗi bộ có 32 Bit.
 • ACCU1 là thanh ghi quan trọng nhất trong CPU. Khi một lệnh nạp (Load) được thi hành thì giá trị nạp được ghi vào ACCU1. Khi lệnh truyền (transfer) được thi hành thì đọc giá trị trong ACCU1, kết quả của các phép tính số học, các lệnh thay thế (Shift) và quay (Rotate)… cũng được ghi vào trong ACCU1.
 • ACCU2: Khi lệnh nạp được thi hành, những nội dung cũ của ACCU1 trước tiên di chuyển sang ACCU2 và ACCU1 được xoá trước khi giá trị mới được chuyển vào ACCU1. ACCU2 cũng được sử dụng cho các lệnh so sánh, các phép tính số, số học, lệnh dịch…
  Lệnh MOVE tác động lên thanh ghi trạng thái như sau:

  BR CC1 CC0 OV OS OR STA RLO FC
  1 0 1 1 1

Ví dụ:
Khi 10.0=1 thì lệnh MOVE được thực hiện. Khi đổ giá trị chứa trong Word nhớ MW10 được sao chép đến Word của khối dữ liệu DB12.

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí “khóa học PLC” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về PLC.

Khóa học PLC S7 300

Khóa học PLC Mitsubishi

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !