Ngoài các lệnh cơ bản như: lệnh logic, các tiếp điểm đặc biệt, Timer,…  trong lập trình PLC  còn có một bộ cực kỳ quan trọng đó là Bộ đếm Counter.
Bộ đếm Counter có 3 loại: Bộ đếm lên (S-CU_Up Counter), Bộ đếm xuống (S-CD_Down Counter) và Bộ đếm lên xuống (S-CUD_Up/Down Counter)

Bộ đếm lên (S-CU_Up Counter)

Ký hiệu:

Bộ đếm (Counter) trong PLC S7-300

C: Biểu diễn toán hạng là tên của bộ đếm C. Loại dữ liệu dạng Counter, diễn tả tên của bộ đếm, số bộ đếm tuỳ thuộc vào loại CPU.

S, PV, R, Q, CV, CV-BCD: Biểu diễn các toán hạng là địa chỉ ngõ vào/ra như sau: I, Q, M, L, D.

S, R, Q: Biểu diễn các toán hạng là dữ liệu dạng BOOL.

PV: Biểu diễn toán hạng là dữ liệu dạng Word. Khai báo giá trị đặt trước số đếm.

CV, CV- BCD: Biểu diễn các toán hạng là dữ liệu dạng Word. CV  là ngõ ra biểu diễn giá trị đếm hiện hành, ở dạng số thập lục phân (Hexadeximal). BCD là ngõ ra chứa giá trị hiện hành, ở dạng số BCD.

Q: Biểu diễn trạng thái giá trị đếm. Giá trị đếm bằng 0 thì Q=0, giá trị đếm bằng 1 thì Q=1.

CU: Biểu diễn toán hạng là dữ liệu dạng BOOL, địa chỉ dạng I, Q, M, L, D. Dùng để cho phép bộ đếm đếm lên khi kết quả tại ngõ CU=1.

Hoạt động của bộ đếm:

Khi trạng thái ngõ vào CU thay đổi từ 0 lên 1 thì bộ đếm sẽ đếm tăng lên 1 và giá trị bộ đếm nhỏ hơn 999.

Bộ đếm sẽ đếm lên với giá trị đặt trước tại ngõ PV khi trạng thái tín hiệu ngõ vào S thay đổi từ 0 lên 1 (Bộ đếm đếm tối đa từ 0 đến 999 trong mã nhị phân).

Bộ đếm sẽ bị Reset về 0 nếu trạng thái tín hiệu tại ngõ vào R=1. Q=1 nếu giá trị bộ đếm khác 0.

Lệnh này tác động lên thanh ghi trạng thái như sau:

Bộ đếm (Counter) trong PLC S7-300

Ví dụ: 

Bộ đếm (Counter) trong PLC S7-300

Khi I0.2 thay đổi từ 0 lên 1 thì bộ đếm được đặt với giá trị tại ngõ vào PV. Khi I0.0 thay đổi từ 0 lên 1 thì bộ đếm sẽ đếm lên nếu giá trị bộ đếm C10 nhỏ hơn 999. Ngõ ra Q4.0=1 nếu giá trị C10 khác 0. Nếu I0.3 =1 thì bộ đếm sẽ bị Reset về 0.

Bộ đếm xuống (S-CD_Down Counter)

Bộ đếm (Counter) trong PLC S7-300

C: Biểu diễn toán hạng là tên của bộ đếm C. Loại dữ liệu dạng Counter, diễn tả tên của bộ đếm, số bộ đếm tuỳ thuộc vào loại CPU.

S, PV, R, Q, CV, CV-BCD: Biểu diễn các toán hạng là địa chỉ ngõ vào/ra như sau: I, Q, M, L, D.

S, R, Q: Biểu diễn các toán hạng là dữ liệu dạng BOOL.

PV: Biểu diễn toán hạng là dữ liệu dạng Word. Khai báo giá trị đặt trước số đếm.

CV, CV- BCD: Biểu diễn các toán hạng là dữ liệu dạng Word. CV  là ngõ ra biểu diễn giá trị đếm hiện hành, ở dạng số thập lục phân (Hexadeximal). BCD là ngõ ra chứa giá trị hiện hành, ở dạng số BCD.

Q: Biểu diễn trạng thái giá trị đếm. Giá trị đếm bằng 0 thì Q=0, giá trị đếm bằng 1 thì Q=1.

CD: Biểu diễn toán hạng là dữ liệu dạng BOOL, địa chỉ dạng I, Q, M, L, D. Dùng để cho phép bộ đếm đếm xuống khi kết quả tại ngõ CU=1.

Hoạt động của bộ đếm:

Khi trạng thái ngõ vào CU thay đổi từ 0 lên 1 thì bộ đếm sẽ đếm giảm đi 1 và giá trị bộ đếm lớn hơn 0.

Bộ đếm sẽ đếm xuông với giá trị đặt trước tại ngõ PV khi trạng thái tín hiệu ngõ vào S thay đổi từ 0 lên.

Bộ đếm sẽ bị Reset về 0 nếu trạng thái tín hiệu ngõ vào R=1. Q=1 nếu giá trị bộ đếm khác 0.

Lệnh này tác động lên thanh ghi trạng thái như sau:

Ví dụ: 

Khi I0.2 thay đổi từ 0 lên 1 thì bộ đếm được đặt với giá trị tại ngõ vào PV. Khi I0.0 thay đổi từ 0 lên 1 thì bộ đếm sẽ đếm lên nếu giá trị bộ đếm C10 lớn hơn 0. Ngõ ra Q4.0=1 nếu giá trị C10 khác 0. Nếu I0.3 =1 thì bộ đếm sẽ bị Reset về 0.

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí “khóa học PLC” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về PLC.

Khóa học PLC S7 300

Khóa học PLC Mitsubishi

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !