Việc kiểm tra hồ sơ thiết kế được chia ra những giai đoạn sau: chuẩn bị thẩm duyệt, kiểm tra và hoàn thành thủ tục kiểm tra.

Giai đoạn chuẩn bị thẩm duyệt

Đây là giai đoạn đầu tiên trong việc kiểm tra hồ sơ thiết kế, bao gồm thu thập tài liệu và tiêu chuẩn cần thiết, nghiên cứu tài liệu, làm sáng tỏ và cụ thể những nội dung cần kiểm tra, chuẩn bị mẫu hồ sơ theo hướng dẫn của C66.

Giai đoạn kiểm tra

Phương pháp kiểm tra

Phương pháp cơ bản để phát hiện và làm rõ vi phạm so với các yêu cầu về an toàn cháy trong hồ sơ thiết kế là phương pháp lập bảng đối chiếu. Bản chất của phương pháp này là đối chiếu các giải pháp về an toàn cháy được cơ quan thiết kế vận dụng trong hồ sơ thiết kế so với các yêu cầu của tiêu chuẩn, trên cơ sở đó rút ra kết luận có phù hợp hay không. Việc đối chiếu có thể được thực hiện bằng chỉ số cụ thể, nhưng trong nhiều trường hợp nó chỉ mang đặc trưng về chất. Việc so sánh các giải pháp được thể hiện bằng chất lượng hoặc số lượng đáp ứng các yêu cầu về an toàn cháy được gọi là điều kiện an toàn.

Nội dung kiểm tra: Khi kiểm tra hồ sơ thiết kế xây dựng, nhất là đối với các công trình lớn có thể có tới hàng trăm chi tiết và đề mục cần kiểm tra, do vậy để đảm bảo đầy đủ và tránh nhầm lẫn cần chuẩn bị sẵn những vấn đề cần đối chiếu theo một biểu mẫu nhất định.

Những việc cần làm sau khi kiểm tra hồ sơ thiết kế

Tổng hợp, đánh giá kết quả kiểm tra đối chiếu và trả lời chủ đầu tư xây dựng nhà, công trình.
Trường hợp kết quả đối chiếu đúng với yêu cầu tiêu chuẩn thì cán bộ thẩm định hồ sơ viết báo cáo trình cấp trên phê duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy.
Trường hợp kết quả đối chiếu có nhiều điểm không đúng với yêu cầu tiêu chuẩn thì có công văn thông báo cho chủ đầu tư để sửa chữa, bổ sung vào hồ sơ thiết kế, trình duyệt lại nếu thấy đảm bảo yêu cầu của tiêu chuẩn thì trình cấp trên phê duyệt.

Hồ sơ thiết kế đã qua thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy phải được đóng dấu Đã kiểm duyệt của cơ quan phòng cháy chữa cháy trước khi giao cho chủ đầu tư, kèm theo bản chấp thuận về thiết kế và thiết bị phòng cháy chữa cháy. Chủ đầu tư có trách nhiệm lưu giữ các hồ sơ nói trên và xuất trình khi có yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và xây dựng, khi các cơ quan này tiến hành kiểm tra thi công và nghiệm thu công trình.

Hồ sơ được bàn giao cho chủ đầu tư sau khi được thẩm duyệt xong, kết thúc bước thẩm duyệt hồ sơ thiết kế về phòng cháy chữa cháy

Các bước tiếp theo trước khi công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng là kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy trong giai đoạn thi công công trình và kiểm tra nghiệm thu công trình.

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !