Dưới đây là một số sơ đồ đấu dây thiết bị báo cháy do VNK sưu tầm được. Anh em nào đang quan tâm tham khảo nhé!

Đấu mỗi phòng 1 đèn

Sơ đồ đấu dây FireNet với bảng hiển thị FN-LCD-N 1

Sơ đồ đấu dây FireNet với bảng hiển thị FN LCD N 1

Sơ đồ đấu dây FireNet với bảng hiển thị FN-LCD-S

Sơ đồ đấu dây FireNet với bảng hiển thị FN LCD S

Sơ đồ đấu dây FireNet

Sơ đồ đấu dây FireNet Model

Sơ đồ đấu dây trung tâm SP 5500, SP 6000 (Đầu báo Hochiki)

Sơ đồ đấu dây trung tâm SP 5500, SP 6000 (Đầu báo Hochiki)

Sơ đồ đấu dây trung tâm SP 5500, SP 6000

Sơ đồ đấu dây trung tâm SP5500, SP6000

Sơ đồ đấu dây trung tâm Hochiki HCP 1008E

Sơ đồ đấu dây trung tâm Hochiki HCP 1008E

Sơ đồ đấu dây trung tâm Hochiki HCV 2/4/8

Sơ đồ đấu dây trung tâm Hochiki HCV 2 4 8

Sơ đồ đấu dây trung tâm SP4000 – Báo động

Sơ đồ đấu dây trung tâm SP4000

Sơ đồ đấu dây trung tâm SP4000 – Đầu báo cháy đài loan

Sơ đồ đấu dây trung tâm SP4000 Đầu báo cháy đài loan

Sơ đồ đấu dây trung tâm SP4000 – Đầu báo cháy Hochiki

Sơ đồ đấu dây trung tâm SP4000 Đầu báo cháy Hochiki

Sơ đồ đấu dây Zone Doubling

Sơ đồ đấu dây Zone Doubling

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Kỹ sư M&E – Thiết kế hệ thống PCCC” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về hệ thống PCCC.

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !