Phòng Cháy Chữa Cháy

Các đèn hiển thị thường dùng RELEASE: Đang xả khí Zone: Đèn hiển thị các khu vực. MPS Door: Đèn hiển thị cửa của bộ xả khí bằng tay mở. EMV: Đã kích hoạt xả khí. Out put fault: Ngõ kích hoạt bị lỗi. AC Power: Đèn hiển thị...

Chi tiết

Hệ thống báo cháy được tự động cài đặt trong 24/24. Trong trạng thái hoạt động bình thường đèn Power sáng. Nếu xảy ra sự cố cháy chuông báo sẽ kêu vang và tại trung tâm sẽ hiển thị khu vực xảy ra sự cố cháy tương ứng dựa...

Chi tiết

Hệ thống báo cháy được tự động cài đặt trong 24/24. Trong trạng thái hoạt động bình thường đèn Power on sáng. Nếu xảy ra sự cố cháy chuông báo sẽ kêu vang và tại trung tâm sẽ hiển thị khu vực xảy ra sự cố cháy tương ứng...

Chi tiết

Ý nghĩa của dãy đèn trung tâm 1. Power : Đèn xanh sáng biểu thị có nguồn cung cấp. 2. Alarm: Đèn đỏ sáng khi xảy ra sự cố cháy . 3. Trouble: Lỗi hoặc hỏng một chức năng nào của hệ thống. 4. Silence: Tắt chuông. 5. Supervisory:...

Chi tiết

Hệ thống báo cháy được tự động cài đặt trong 24/24. Trong trạng thái hoạt động bình thường đèn Power on sáng. Nếu xảy ra sự cố cháy chuông báo sẽ kêu vang và tại trung tâm sẽ hiển thị khu vực xảy ra sự cố cháy tương ứng...

Chi tiết

Hệ thống báo cháy được tự động cài đặt trong 24/24. Trong trạng thái hoạt động bình thường đèn Power on sáng. Nếu xảy ra sự cố cháy chuông báo sẽ kêu vang và tại trung tâm sẽ hiển thị khu vực xảy ra sự cố cháy tương ứng...

Chi tiết

Hệ thống báo cháy được tự động cài đặt trong 24/24. Trong trạng thái hoạt động bình thường đèn Power on sáng. Nếu xảy ra sự cố cháy chuông báo sẽ kêu vang và tại trung tâm sẽ hiển thị khu vực xảy ra sự cố cháy tương ứng...

Chi tiết

Hệ thống báo cháy được tự động cài đặt trong 24/24. Trong trạng thái hoạt động bình thường đèn Power on sáng. Nếu xảy ra sự cố cháy chuông báo sẽ kêu vang và tại trung tâm sẽ hiển thị khu vực xảy ra sự cố cháy tương ứng...

Chi tiết

Hệ thống báo cháy được tự động cài đặt trong 24/24. Nếu xảy ra sự cố cháy chuông báo sẽ kêu vang và tại trung tâm sẽ hiển thị khu vực xảy ra sự cố cháy. Ý nghĩa của dãy đèn báo trung tâm 1. AC power on: Đèn...

Chi tiết

Hệ thống báo cháy – báo trộm được tự động cài đặt trong 24/24. Trong trạng thái hoạt động bình thường đèn Power và đèn Ready sáng. Nếu xảy ra sự cố cháy đèn Armed nhấp nháy, đèn Fire sáng và loa trên bàn phím kêu beep beep. Và...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm