Phòng Cháy Chữa Cháy

Hệ thống báo cháy được tự động cài đặt trong 24/24. Trong trạng thái hoạt động bình thường đèn Power on sáng. Nếu xảy ra sự cố cháy chuông báo sẽ kêu vang và tại trung tâm sẽ hiển thị khu vực xảy ra sự cố cháy tương ứng...

Chi tiết

Ý nghĩa của dãy đèn trung tâm 1. Power : Đèn xanh sáng biểu thị có nguồn cung cấp. 2. Alarm: Đèn đỏ sáng khi xảy ra sự cố cháy . 3. Trouble: Lỗi hoặc hỏng một chức năng nào của hệ thống. 4. Silence: Tắt chuông. 5. Supervisory:...

Chi tiết

Hệ thống báo cháy được tự động cài đặt trong 24/24. Trong trạng thái hoạt động bình thường đèn Power on sáng. Nếu xảy ra sự cố cháy chuông báo sẽ kêu vang và tại trung tâm sẽ hiển thị khu vực xảy ra sự cố cháy tương ứng...

Chi tiết

Hệ thống báo cháy được tự động cài đặt trong 24/24. Trong trạng thái hoạt động bình thường đèn Power on sáng. Nếu xảy ra sự cố cháy chuông báo sẽ kêu vang và tại trung tâm sẽ hiển thị khu vực xảy ra sự cố cháy tương ứng...

Chi tiết

Hệ thống báo cháy được tự động cài đặt trong 24/24. Trong trạng thái hoạt động bình thường đèn Power on sáng. Nếu xảy ra sự cố cháy chuông báo sẽ kêu vang và tại trung tâm sẽ hiển thị khu vực xảy ra sự cố cháy tương ứng...

Chi tiết

Hệ thống báo cháy được tự động cài đặt trong 24/24. Trong trạng thái hoạt động bình thường đèn Power on sáng. Nếu xảy ra sự cố cháy chuông báo sẽ kêu vang và tại trung tâm sẽ hiển thị khu vực xảy ra sự cố cháy tương ứng...

Chi tiết

Hệ thống báo cháy được tự động cài đặt trong 24/24. Nếu xảy ra sự cố cháy chuông báo sẽ kêu vang và tại trung tâm sẽ hiển thị khu vực xảy ra sự cố cháy. Ý nghĩa của dãy đèn báo trung tâm 1. AC power on: Đèn...

Chi tiết

Hệ thống báo cháy – báo trộm được tự động cài đặt trong 24/24. Trong trạng thái hoạt động bình thường đèn Power và đèn Ready sáng. Nếu xảy ra sự cố cháy đèn Armed nhấp nháy, đèn Fire sáng và loa trên bàn phím kêu beep beep. Và...

Chi tiết

Các đèn hiển thị  RELEASE: Đang xả khí 1st, 2nd alarm: Đang xảy ra sự cố cháy. Zone: Đèn hiển thị các khu vực. AC Power: Đèn hiển thị nguồn AC. Power fault: Đèn hiển thị lỗi nguồn Ac. DC Power: Đèn hiển thị nguồn Acquy. Disconnect: Đèn hiển...

Chi tiết

Chú thích các đèn và phím thường dùng Fire: Đèn báo có sự kiện cháy. Power on: Đèn báo có nguồn. Power trouble: Đèn báo có lỗi phần nguồn. General trouble: Đèn báo có lỗi trên trung tâm báo cháy (lỗi nói chung). System trouble: Đèn báo có lỗi hệ thống. Buzzer Silenced: Đèn...

Chi tiết
Lịch khai giảng

Tin tức

Xem thêm