Các đèn hiển thị thường dùng

 • RELEASE: Đang xả khí
 • Zone: Đèn hiển thị các khu vực.
 • MPS Door: Đèn hiển thị cửa của bộ xả khí bằng tay mở.
 • EMV: Đã kích hoạt xả khí.
 • Out put fault: Ngõ kích hoạt bị lỗi.
 • AC Power: Đèn hiển thị nguồn AC.
 • DC Power: Đèn hiển thị nguồn Acquy.
 • DC Fault: Đèn hiển thị mất nguồn Acquy.

Các nút nhấn thường sử dụng 

 • Auto Manual: Khóa điều chỉnh chế độ xả khí bằng tay hay tự động.     
 • Start: Khởi động xả khí.
 • Stop:  Quay lại đếm ngược
 • Reset: Reset hệ thống.
 • Silence 1,2: Ngắt chuông ngoài.
 • Main buzer: Ngắt chuông tủ.

Quy trình xử lý khi có báo động

Báo động khi có sự cố cháy

Khi các đầu dò khói hoạt động hoặc ta nhấn nút nhấn khẩn. Đèn Zone sẽ sáng và đèn hiện thị của Zone kết nối với đầu dò khói hoặc nút nhấn khẩn tương ứng sẽ sáng.

Tắt chuông trên tủ

Muốn chuông trên tủ ngừng hoạt động ta nhấn nút Main buzzer.

Tắt chuông ngoài

Muốn chuông ngoài ngừng hoạt động ta nhấn Silence 1 hoặc Silence 2.

Reset hệ thống

Khi hệ thống báo cháy đang báo sự cố cháy, đèn “Zone 1 Zone 2” và đèn hiển thị Zone tương ứng sẽ sáng. Nếu muốn hệ thống trở về với thiết lập ban đầu (khi chưa xảy ra sự cố cháy) ta nhấn nút “Reset”. Chú ý khi đầu báo khói còn khói hay nút nhấn khẩn chưa được sửa chữa thì nút “Reset” sẽ không tác động. Trong trường hợp này ta phải tiến hành sửa chữa các thiết bị có liên quan rồi mới nhấn nút “Reset”.

Điều khiển xả khí

 • Khi đủ điều kiện tủ sẽ bắt đầu quy trình đếm ngược để xả khí.
 • Muốn tạm ngưng nhấn nút Stop.
 • Khi xác nhận không có cháy và không cần xã khí thì nhấn Reset để hủy quá trình xả khí.
 • Muốn xã khí ngay lập tức thì nhấn nút Start.

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Kỹ sư M&E – Thiết kế hệ thống PCCC” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về hệ thống PCCC.

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !