Các đèn hiển thị

 •  RELEASE: Đang xả khí
 • 1st, 2nd alarm: Đang xảy ra sự cố cháy.
 • Zone: Đèn hiển thị các khu vực.
 • AC Power: Đèn hiển thị nguồn AC.
 • Power fault: Đèn hiển thị lỗi nguồn Ac.
 • DC Power: Đèn hiển thị nguồn Acquy.
 • Disconnect: Đèn hiển thị lỗi kết nối.

Các nút nhấn thường sử dụng

 • Manual start: Khởi động xả khí.
 • Manual stop:  Quay lại đếm ngược
 • Reset: Reset hệ thống.
 • Area bell: Ngắt chuông ngoài.
 • Main bell: Ngắt chuông tủ.
 • Sounder: Ngắt chuông lỗi

 Quy trình xử lý khi có báo động

Báo động ki có sự cố cháy

Khi các đầu dò khói hoạt động hoặc ta nhấn nút nhấn khẩn. Đèn “1st,2nd alarm” sẽ sáng và đèn hiện thị của Zone kết nối với đầu dò khói hoặc nút nhấn khẩn tương ứng sẽ sáng.

Tắt chuông trên tủ

Muốn chuông trên tủ ngừng hoạt động ta nhấn nút Main bell.

Tắt chuông ngoài

Muốn chuông ngoài ngừng hoạt động ta nhấn Area Bell.

Reset hệ thng

Khi hệ thống báo cháy đang báo sự cố cháy, đèn “1st,2nd alarm” và đèn hiển thị Zone tương ứng sẽ sáng. Nếu muốn hệ thống trở về với thiết lập ban đầu (khi chưa xảy ra sự cố cháy) ta nhấn nút “Reset”. Chú ý khi đầu báo khói còn khói hay nút nhấn khẩn chưa được sửa chữa thì nút “Reset” sẽ không tác động. Trong trường hợp này ta phải tiến hành sửa chữa các thiết bị có liên quan rồi mới nhấn nút “Reset”.

Điều kiện xã khí 

 •  Khi đủ điều kiện tủ sẽ bắt đầu quy trình đếm ngược để xã khí.
 • Muốn tạm ngưng nhấn nút Stop.
 • Khi xác nhận không có cháy và không cần xã khí thì nhấn Reset để hủy quá trình xã khí.
 • Muốn xã khí ngay lập tức thì nhấn nút Start.

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Kỹ sư M&E – Thiết kế hệ thống PCCC” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về hệ thống PCCC.

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !