Các đèn hiện thị

  • AC: Đèn hiển thị nguồn AC.
  • Standby: Đèn hiển thị nguồn Acquy.
  • Zone: Đèn hiển thị các khu vực.
  • Fire: Đang xảy ra sự cố cháy.
  • Disconnect: Đèn hiển thị lỗi kết nối.

Các nút nhấn thường sử dụng

  • Reset: Reset hệ thống.
  • Auto Reset: Tự động reset hệ thống.
  • Main sounder: Ngắt chuông trên tủ.
  • Warn sounder: Ngắt chuông ngoài.
  • Accumulation: Tắt chức năng chống báo giả.

Quy trình xử lý khi có báo động

Báo động ki có sự cố cháy

Khi các đầu dò khói hoạt động hoặc ta nhấn nút nhấn khẩn. Ngay lập tức đèn “Fire” sẽ sáng và đèn hiện thị của Zone kết nối với đầu dò khói hoặc nút nhấn khẩn tương ứng sẽ sáng. Chuông trên bo mạch và các chuông kết nối bên ngoài sẽ hoạt động.

Tắt chuông tủ

Muốn chuông trên tủ ngừng hoạt động ta đặt switch “Main sounder” ở vị trí “stop”.

Tắt chuông ngoài

Muốn chuông ngoài ngừng hoạt động ta đặt Switch “Warn sounder” ở vị trí “stop”.

Tắt còi ngoài

Muốn còi ngoài ngừng hoạt động ta đặt Switch “Transfer Report” ở vị trí “stop”.

Reset hệ thng

Khi hệ thống báo cháy đang báo sự cố cháy, đèn “Fire” và đèn hiển thị Zone tương ứng sẽ sáng. Nếu muốn hệ thống trở về với thiết lập ban đầu (khi chưa xảy ra sự cố cháy) ta nhấn nút “Reset”. Chú ý khi đầu báo khói còn khói hay nút nhấn khẩn chưa được sửa chữa thì nút “Reset” sẽ không tác động. Trong trường hợp này ta phải tiến hành sửa chữa các thiết bị có liên quan rồi mới nhấn nút “Reset”.

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Kỹ sư M&E – Thiết kế hệ thống PCCC” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về hệ thống PCCC.

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !