Hệ thống báo cháy được tự động cài đặt trong 24/24. Trong trạng thái hoạt động bình thường đèn Power sáng. Nếu xảy ra sự cố cháy chuông báo sẽ kêu vang và tại trung tâm sẽ hiển thị khu vực xảy ra sự cố cháy tương ứng dựa vào các Zone (Xem bảng phân bố khu vực).

Ý nghĩa của dãy đèn báo và nút nhấn thường dùng trung tâm

 • 1. AC Power: Đèn xanh sáng biểu thị nguồn cung cấp ổn định
 • 2. Battery: Nguồn Acquy cung cấp
 • 3. Mute: Tắt chuông tại tủ
 • 4. Silence: Tắt chuông ngoài.
 • 5. Fire alarm : Đèn đỏ sáng khi xảy ra sự cố cháy
 • 6. Fault : Báo lỗi chung
 • 7. Supervisory: Lỗi hở điện trở cuối tuyến
 • 8. Active: Chuông đã kích hoạt
 • 9 Zone disable: Vô hiệu hóa zone nào đó
 • 10. Sound disable: Vô hiệu hóa chuông
 • 11. Manual: Vô hiệu hóa tất cả chuông
 • 12. Auotmatic: Chuông hoạt tự động khi có báo động
 • 13. Test: Kiểm tra đèn và còi beep trên tủ
 • 14. Reset: Reset tủ

Quy trình xử lý khi có báo động

Báo động khi có sự cố cháy

 Khi các đầu dò khói hoạt động hoặc ta nhấn nút nhấn khẩn. Ngay lập tức đèn “Fire” sẽ sáng và đèn hiện thị của Zone kết nối với đầu dò khói hoặc nút nhấn khẩn tương ứng sẽ sáng. Chuông trên tủ và các chuông kết nối bên ngoài sẽ hoạt động.

Tác động chuông trên tủ

Muốn chuông trên tủ tắt ta nhấn “ Mute” .

Tác động vào chuông ngoài

Muốn chuông ngoài ngừng hoạt động ta nhấn “Silence” .

Reset hệ thống

Khi hệ thống báo cháy đang báo sự cố cháy, đèn “Fire” và đèn hiển thị Zone tương ứng sẽ sáng. Nếu muốn hệ thống trở về với thiết lập ban đầu (khi chưa xảy ra sự cố cháy) ta nhấn nút “Mute” sau đó nhấn “Reset”. Chú ý khi đầu báo khói còn khói hay nút nhấn khẩn chưa được sửa chữa thì nút “Reset” sẽ không tác động. Trong trường hợp này ta phải tiến hành sửa chữa các thiết bị có liên quan rồi mới nhấn nút “Reset”.

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Kỹ sư M&E – Thiết kế hệ thống PCCC” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về hệ thống PCCC.

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !