Hệ thống báo cháy được tự động cài đặt trong 24/24. Trong trạng thái hoạt động bình thường đèn Power on sáng. Nếu xảy ra sự cố cháy chuông báo sẽ kêu vang và tại trung tâm sẽ hiển thị khu vực xảy ra sự cố cháy tương ứng dựa vào các Zone.

Ý nghĩa của dãy đèn báo trung tâm

  • 1. Genenral alarm: Đèn đỏ sáng khi xảy ra sự cố cháy .
  • 2. AC on: Đèn xanh sáng biểu thị có nguồn cung cấp.
  • 3. Các đèn zone: Đèn hiển thị các khu vực.
  • 4. Test config: Chế độ lập trình.   
  • 5. Battery trouble: Đèn vàng sáng biểu thị mất nguồn accquy.
  • 6. Common trouble: Lỗi hệ thống.

Mô tả chức năng của các nút nhấn

  • 1. Buzzer silense: Bật hoặc tắt chuông báo tại tủ ngay lập tức.
  • 2. Lamp test: Kiểm tra các đèn chỉ thị.
  • 3. System Reset: Reset hệ thống.
  • 4. Các nút còn lại: Sử dụng cho lập trình

Quy trình xử lý khi có báo động

Khi các đầu dò khói hoạt động hoặc ta nhấn nút nhấn khẩn. Ngay lập tức đèn  hiển thị của Zone kết nối với đầu dò khói hoặc nút nhấn khẩn tương ứng sẽ sáng. Chuông trên tủ và các chuông kết nối bên ngoài sẽ hoạt động.

Khi có sự cố cháy xảy ra đèn báo cháy khu vực cháy (zone) sẽ sáng đồng thời chuông báo động sẽ reo lên. Muốn tắt chuông báo tại tủ nhấn nút buzzer silence.

Sau khi trung tâm có báo động cần phải Reset để hệ thống hoạt động lại bình thường phải nhấn nút Reset.

Chú ý khi đầu báo khói còn khói hay nút nhấn khẩn chưa được sửa chữa thì nút “Reset” sẽ không có tác dụng. Trong trường hợp này ta phải tiến hành sửa chữa các thiết bị có liên quan rồi mới nhấn nút “Reset”.

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Kỹ sư M&E – Thiết kế hệ thống PCCC” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về hệ thống PCCC.

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !