Ý nghĩa của dãy đèn trung tâm

 • 1. Power : Đèn xanh sáng biểu thị có nguồn cung cấp.
 • 2. Alarm: Đèn đỏ sáng khi xảy ra sự cố cháy .
 • 3. Trouble: Lỗi hoặc hỏng một chức năng nào của hệ thống.
 • 4. Silence: Tắt chuông.
 • 5. Supervisory: Đang giám sát.

Ý nghĩa của màn hình LCD

Ý-nghĩa

 • N Zone đang hoạt động bình thường
 • A Zone đang báo động
 • T Zone đang bị lỗi
 • S Zone đang ở chức năng giám sát
 • D Zone bị tắt
 • P Zone chuẩn bị xả van
 • R Zone đã xã van

Mô tả chức năng của các nút nhấn

 • 1. Reset: Reset hệ thống về trạng thái hoạt động bình thường.
 • 2. Silence: Tắt chuông khi có báo động.

Quy trình xử lý khi có báo động

Khi có sự cố cháy xảy ra màn hình LCD sẽ hiển thị Zone đang báo cháy đồng thời chuông báo động sẽ reo lên. Muốn tắt chuông báo nhấn nút Silence, muốn bật chuông báo động trở lại nhấn nút Silence.

Sau khi trung tâm có báo động cần phải Reset để hệ thống hoạt động lại bình thường phải nhấn nút Reset.

Điều khiển xả khí

 • Khi đủ điều kiện tủ sẽ bắt đầu quy trình đếm ngược để xả khí.
 • Muốn tạm ngưng nhấn nút Ngưng tạm thời.
 • Khi xác nhận không có cháy và không cần xả khí thì nhấn Reset để hủy quá trình xả khí.
 • Muốn xã khí ngay lập tức thì nhấn nút xả Khẩn Cấp.

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Kỹ sư M&E – Thiết kế hệ thống PCCC” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về hệ thống PCCC.

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !