Hệ thống báo cháy được tự động cài đặt trong 24/24. Trong trạng thái hoạt động bình thường đèn Power on sáng. Nếu xảy ra sự cố cháy chuông báo sẽ kêu vang và tại trung tâm sẽ hiển thị khu vực xảy ra sự cố cháy tương ứng dựa vào các Zone.

Ý nghĩa của dãy đèn báo trung tâm 

 • 1. FIRE: Báo động cháy.
 • 2. Pre-alarm: Sắp xảy ra sự cố cháy .
 • 3. System fault: Lỗi hệ thống.
 • 4. Ground Fault: Có rò điện trong hệ thống.
 • 5. Power supply fault: Mất nguồn cung cấp.      
 • 6. NAC fault/ Disable: Lỗi đường dây chuông.
 • 7. Notification applaince silent: Đang tắt chuông báo.
 • 8. Disablements: Tắt một chức năng nào đó.
 • 9. Test: Chế độ test.
 • 10. Power: Nguồn cung cấp.

Quy trình xử lý khi có báo động

Khi các đầu dò khói hoạt động hoặc ta nhấn nút nhấn khẩn. Ngay lập tức đèn  hiển thị của Zone kết nối với đầu dò khói hoặc nút nhấn khẩn tương ứng sẽ sáng. Chuông trên tủ và các chuông kết nối bên ngoài sẽ hoạt động.

Khi có sự cố cháy xảy ra đèn báo cháy khu vực cháy (zone) sẽ sáng đồng thời chuông báo động sẽ reo lên. Muốn tắt chuông tạm thời nhấn 1234 => nút chuông có dấu chéo => ACK .

Sau khi kiểm tra trình trạng cháy:

 • Nếu muốn bật chuông trở lại nhấn AVEC=> 1234=> ACK.
 • Nếu muốn Reset tủ nhấn =>RESET =>1234 =>ACK.

Sau khi trung tâm có báo động cần phải Reset để hệ thống hoạt động lại bình thường phải nhấn nút Reset.

Chú ý khi đầu báo khói còn khói hay nút nhấn khẩn chưa được sửa chữa thì Reset sẽ không có tác dụng. Trong trường hợp này ta phải tiến hành sửa chữa các thiết bị có liên quan rồi mới nhấn Reset.

________________
Trải nghiệm buổi học thử miễn phí khóa học “Kỹ sư M&E – Thiết kế hệ thống PCCC” giúp bạn nắm bắt tổng quan kiến thức về hệ thống PCCC.

________________

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !