Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này là bắt buộc áp dụng. Cho phép áp dụng thêm các tiêu chuẩn khác khi có đảm bảo trình độ kĩ thuật và an toàn cao hơn quy định của tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản về phòng cháy và chống cháy ( viết tắt là PCCC) khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo nhà và công trình cũng như khi thẩm định thiết kế và xét quyết định đưa nhà, công trình vào sử dụng.

Khi thiết kế nhà và công trình ngoài việc tuân theo các quy định của tiêu chuẩn này, còn phải tuân theo các quy định có liên quan ở các tiêu chuẩn hiện hành khác.

Các công trình đặc thù chuyên ngành có yêu cầu PCCC đặc biệt có những quy định PCCC riêng, ví dụ: kho chứa các chất dễ cháy, dễ nổ, kho chứa các hóa chất độc hại. Các công trình trên chỉ áp dụng một số quy định thích hợp của tiêu chuẩn này.

Các công trình tạm thời, có thời gian sử dụng không quá 5 năm chỉ áp dụng phần lối thoát nạn và tham khảo các phần khác của tiêu chuẩn này.

Giới hạn chịu lửa và nhóm cháy của vật liệu và cấu kiện xây dựng

Danh mục kết cấu Chiều dày hay kích thước tối thiểu của mặt cắt kết cấu, (cm) Giới hạn chịu lửa, (phút) Nhóm cháy
(1) (2) (3) (4)
 1.Tường và tường ngăn:

Tường và tường ngăn bằng gạch silicat, gạch thường và gạch đất sột rỗng

6,0

11

12

145

150

330

Không cháy
 2. Tường bằng đá tự nhiên, bê tông nhẹ và khối sành, khối gạch xây nhẹ với cốt liệu bê tông nhẹ, bằng vật liệu bảo ôn khó cháy hay không cháy.

33

6

11

22

33

660

30

90

240

420

Không cháy
 3. Tường và tường ngăn:

Bê tông, bê tông cốt thép hay bê tông đá hộc, cũng như tường panel hay khối bê tông và bê tông cốt thép (xem chú thích l).

2,5

5

6

11

15

17

22

18

36

45

150

222

270

360

Không cháy
 4. Tường panel có mặt cắt đặc bằng bê tông nhẹ tổ ong: Không cháy
a)  Bằng bê tông kêramzit hay bê tông xỉ hạt có khối lượng thể tích 1500 ÷ 1800 kg/m3 (xem chú thích 1) 270
 b) Bằng bê tông tổ ong hay bê tông nhẹ có khối lượng thể tích 900 ÷ 1200 kg/m3 (xem chú thích 1) 20 360
 c) Cũng vật liệu trên với khối lượng thể tích 700 ÷ 900 kg/m3 (xem chú thích 1). 20 360
 5. Tường khối có mặt cắt đứng bằng bê tông tổ ong có khối lượng thể tích là 900 ÷ 1200kg/m3

30

40

480

660

Không cháy
 6. Tường panen gạch nung có cốt, gạch silicát và gạch đất sét thường (xem chú thích 1)

16

222

Không cháy
 7. Tường panen 3 lớp gồm tấm bê tông cốt thép gờ và lớp bảo ôn từ bông khoáng không cháy hay khó cháy, hay tấm fibrôlít:

 

 

 
 a) Đối với tường panen

15 ÷ 22

Không ít hơn 60

 Không cháy
 b) Đối với tường chịu lực khi bề dày lớp bê tông bên trong 10cm bằng bê tông mác 200 và chịu ứng lực nén 25 KG/cm2 và ít hơn (xem chú thích 15)

25

Không ít hơn 150

Không cháy
 c) Cũng vật liệu trên khi bề dày 14cm bằng bê tông mác 300 và chịu ứng lực nén 100 KG/cm2 và ít hơn (xem chú thích 15).

27

150

Không cháy
 8. Tường panen ba lớp, với khung bằng xi măng và ốp hai bên bằng xi măng amiăng vít chốt thép khi lớp bảo ôn:

 

 

 
 a) Từ tấm bông khoáng không cháy hay khó cháy

12

45

Không cháy
 b) Từ chất dẻo xốp

 

30

Khó cháy
 9. Tường panen ba lớp với khung gỗ và ốp hai mặt bằng xi măng amiăng, chốt tấm bên trong bằng vít nhỏ tấm ngoài định hình nhôm với lớp bảo ôn:

 a) Từ tấm bông khoáng không cháy và khó cháy hay tấm bê tông thủy tinh

 b) Từ chất dẻo xốp

 

 

 

 

 

60

30

 

 

 

 

Khó cháy

Khó cháy

 10. Tường và tường ngăn bằng tấm xi măng amiăng hay tấm thép (phẳng hay lượn sóng) khung thép

 

15

Không cháy

 11. Tường che mái và tường ngăn bằng gạch, khối bê tông và khối đá thiên nhiên với khung thép:

 

 a) Không có lớp bảo vệ

 

15

Không cháy

b) Đặt ở tường dày nhất khe tường không có lớp bảo vệ hay ngăn tường với chèn khung.

 

45

Không cháy

 c) Lớp trát bảo vệ dày 2cm trên lớp thép.

 

60

Không cháy

 d) Bằng gạch ống khi bề dày ống là 

 6,5cm

 12cm

 

 

 

150

360

 

Không cháy

 12. Tường ngăn bằng loại thạch cao, xỉ thạch cao thạch cao sợi khi hàm lượng hữu cơ đến 8% khối lượng

5

8

10

11

 

78

132

162

180

 

Khó cháy

 13. Tường ngăn từ khối kính xây rỗng

 

6

10

 

 15

15

Khó cháy 

 

 14. Tường ngăn từ khối xây kêramzit rỗng

(xem chú thích 5)

3,5

4

6,5

8

 

30

60

90

120

 

Khó cháy 

 15. Tường và tường ngăn fibrôlit hay xỉ thạch cao với khung gỗ trát vữa hai mặt

10

10

 

45

36

 

Khó cháy 

 16. Tường và tường gỗ ngăn, được trát vữa hai mặt, khi bề dày lớp trát 2 cm

15

20

25

 

45

60

75

 

Khó cháy

 17. Tường và tường ngăn khung gỗ trát hay ốp hai mặt bằng vữa thạch cao khô hay fibrô xi măng với cốt liệu:

   

Khó cháy

 a) Từ vật liệu dễ cháy

  30

 

 b) Từ vật liệu không cháy

  45

 

 Cột và trụ:

 18.  Gạch, mặt cắt (cm)

 22 x 22

 22 x 23

 33 x 33

 33 x 45

 45 x 45

 

  150

180

270

315

390

 

Không cháy

 19. Bê tông và bê tông cốt thép trong đó có cốt cứng trọng tải:

 a) Không quá 75% mặt cắt quy định (cm)

 20 x 20

 20 x 30

 b) Không quá 75% mặt cắt quy định (cm):

 20 x 20

 20 x 30

 20 x 40

 20 x 30 và 20 x 50

 30 x 50

 40 x 40

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

75

150

 

75

105

150

180

210

210

 

Không cháy

Không cháy

 

 20. Thép không có bảo vệ khi bề dày cấu kiện nhỏ nhất là:

   

Không cháy

 đến 12(mm)

 từ 13 đến 20(mm)

 từ 21 đến 30(mm)

 từ 31 đến 50(mm)

 

 

15

18

20

24

 

 

 21. Thép có bảo vệ:

 a) Trát trên mặt lưới hay tấm bê tông dày

 

2,5

5

6

7

 

45

12

150

180

 

Không cháy

 b) Gạch bình thường hay gạch silicat dày

6

11

 

120

315

 

Không cháy

 c) Gạch nhiều lỗ dày

3

6

8

 

60

24

228

 

Không cháy

 d) Tấm thạch cao dày

4

5

7

8

 

66

90

120

150

 

 

 22. Cột gỗ đặc mặt cắt không ít hơn 20×20 cm được bảo vệ bằng lớp trát dày 2cm

10

 

192

60

 

Khó cháy

 Sàn và mái:

 23. Sàn và mái từ tấm phẳng bê tông cốt thép lắp ráp mặt cắt đặc, khi bề dày của lớp bê tông từ cạnh thấp nhất đến tấm bê tông chịu lực kéo (xem chú thích 9)

 

   

Không cháy

 20mm

 30mm

 40 mm

 50mm

 

10

 

64 – 78

78 – 114

108 – 174

114 – 222

 

 

 24. Sàn hay mái từ tấm bê tông cốt thép lắp ghép (tấm panen) với gờ chịu lực dọc “phía dưới” cũng như dầm ngang, xà dọc khi chiều dày của lớp bê tông từ phía thấp nhất hay từ cạnh bên đến tấm cốt thép chịu lực kéo dọc (xem chú thích 10).

   

 

 20mm

 35mm

 20mm

 35mm

 50mm và lớn hơn

 20mm

 30mm

 50mm

 20mm

 30mm

 40mm

 50mm

 60mm

 

6,5

6,5

10

10

10

16

16

16

20 và cao hơn

20

20

20

20

 

30

36 – 42

36 – 42

42 – 48

48 – 54

42 – 54

48 – 72

66 – 84

48 – 60

66 – 78

84 – 108

102 – 108

132 – 144

 

Không cháy

 25. Sàn và mái trên dầm thép ngang (xà dọc, kèo) khi các tấm không cháy:    

 

 a) Khi dầm ngang, xà dọc, kèo không được bảo vệ   15

 

 b) Khi dầm ngang của sàn trên lưới (dàn) được bảo vệ bằng lớp bê tông hay lớp trát dày:    

 

 35mm

 10mm

 20mm

 30mm

 

65

 

36

45

90

150

 

Không cháy

 26. Sàn gỗ với ván lót sàn hay tấm lót và trát trên ván lót hay trên lưới, khi bề dày lớp trát 20mm   45

Không cháy

 27. Sàn trên dầm gỗ ngang với ván lót sàn thạch cao, khi có bảo vệ phía dưới dầm gỗ ngang bằng lớp thạch cao hay trát dày:    

Không cháy

 20mm

 30mm

 

  60

90

 

 

 28. Mái từ các tấm fibrô xi măng hay các tấm tôn trên dầm thép ngang (xà dọc, kẻo) không có bảo vệ   15

 

 29. Mái từ panen ba lớp với khung fibrô xi măng dày 10cm, vít thép cố định với lớp bảo ôn từ chất dẻo xốp 14 30

Khó cháy

30. Mái xi măng lưới thép không được bảo vệ phía dưới. 2 36

Không cháy

 31. Kết cấu cầu thang thép: dầm cầu thang, dầm ngang có bảo vệ bằng lớp trát dầy 1cm. Lắp lỗ cửa, cửa sổ, cửa trời, cửa hầm.   90

Không cháy

 32. Lắp lỗ cửa bằng khối kính rộng khi xây bằng vữa xi măng và đặt cốt thép ngang trên bề dày khối tích 6

10

 

90

120

 

Không cháy

 33. Lắp lỗ cửa bằng cánh thép một lớp hay bê tông cốt thép với kính có cột kẹp kính bằng cốt thép, đinh tán hay kẹp. 10 45

Không cháy

 34. Cũng thế, bằng cánh hai lớp 72

Không cháy

 35. Lắp lỗ cửa bằng cánh thép một lớp hay cánh bê tông cốt thép với kính có chốt kẹp kính bằng đinh thép.    

 

 36. Lắp lỗ cửa bằng cánh thép với một lớp hay cánh bê tông cốt thép với kính chốt cố định, kẹp kính bằng cốt thép chẻ hay đinh thép tán siết. 15

 

 Cửa di, cửa nắp, cổng

 37. Với tấm cánh thép rỗng giữa (có lớp mỏng không khí)

 

30

Không cháy

 38. Cũng thế, khi che lớp máng bằng sợi khoáng hay bông khoáng 8 78

Không cháy

 39. Với tấm cánh gỗ phủ bằng lớp các tông amiăng dày không ít hơn 5mm, với tôn lợp chồng (xem chú thích 12) 3

4

5

 

72

78

90

 

Khó cháy

 40. Cửa đi với tấm cánh gỗ được ngâm tẩm chống cháy hai mặt gỗ dán  4

6

 

36

60

 

Khó cháy

Chú thích:

1) Giới hạn chịu lửa của tường chịu lực và tường ngăn, có đặt panen trên lớp vữa lót mạch, được xác định theo trị số chỉ dẫn ở điểm 3; 4; 6 với hệ số tính lấy theo ứng suất trung bình trong tổ hợp tải trọng tiêu chuẩn thẳng đứng.

a) Tường theo điểm 3 dày quá 10 cm khi ứng suất:

50Kg/cm2 và nhỏ hơn – hệ số 1.

70KG/cm2 – hệ số 0,7

lớn hơn 70 KGlcm2 theo kết quả thử nghiệm

Khi xác định giới hạn chịu lửa của tường bê tông cốt thép toàn khối dầy lớn hơn 10cm, hệ số chỉ dẫn cao hơn phải tăng 20%. Khi đó giới hạn chịu lửa phải lấy không quá chỉ dẫn ở điểm 3.

b) Tường theo điểm 4a, khi ứng suất:

10 KG/cm2 và nhỏ hơn – hệ số 1

20 KG/cm2 và nhỏ hơn – hệ số 0,6

lớn hơn 20 KGlcm2 – theo kết quả thử nghiệm

c) Tường theo điểm 4b khi ứng suất:

10 KG/cm2 và nhỏ hơn hệ số 0,5

Lớn hơn 20 KG/cm2 – theo kết quả thử nghiệm.

d) Tường theo điểm 6 khi ứng suất:

30 KG/cm2 và nhỏ hơn – hệ số 1

40 KG/cm2 và nhỏ hơn – hệ số 0,7

Lớn hơn 40 KG/cm2 – theo kết quả thử nghiệm

2) Bảo vệ các đầu mối gia cố của kết cấu phải bảo đảm cường độ của chúng trong suốt thòi gian bằng trị số giới hạn chịu lửa yêu cầu của kết cấu; Giới hạn chịu lửa gia cố thép không được bảo vệ quy định theo dự kiến kết cấu, phải lấy bằng 30 phút;

3) Chỗ bịt khe hở ở các vị trí kế cận của tường kiểu treo và tường tự mang với các bộ phận của nhà, phải có giới hạn chịu lửa bằng giới hạn chịu lửa của tường;

4) Khi làm tường ngăn bằng khối xây thạch cao rỗng, giới hạn chịu lửa chỉ dẫn ở điểm 12 phải giảm đến 30%;

5) Bề dầy của tường ngăn từ khối xây keramzit rỗng, chỉ dẫn ở điểm 14, được xác định như tổng bề dày của khối xây tường;

6) Giới hạn chịu lửa của bê tông nhẹ, khối lượng thể tích 1200 kg/m3 và lớn hơn cũng như cấu một khẩu độ chịu uốn làm bằng bê tông silicát, phải lấy như đối với kết cấu bê tông cốt thép.

7) Giới hạn chịu lửa của kết cấu bê tông nhẹ khối lượng thể tích nhỏ hơn 1200 kg/m3 và bê tông tổ ong, phải lấy như đối với bê tông cốt thép với hệ số 1,3;

8) Giới hạn chịu lửa của tấm panen và tấm bê tông nhiều lỗ có gờ phía bên, phải lấy theo điểm 2; 3 với hệ số 0,9;

9) Giới hạn chịu lửa của tấm panen theo điểm 2; 3, phụ thuộc vào sơ đồ tính toán của điểm tựa phải lấy:

a) Khi tựa tự do theo hai phía đối nhau – với hệ số 1

b) Khi tra theo đường viền – có liên hệ các phía:

1: 1 với hệ số 2,5

1: 1,5 với hệ số 1,3

1: 1,5 với hệ số 0,3

c) Khi gối theo hai phía đồi nhau cũng như con sơn, khi bề dày của tấm:

8 cm và nhỏ hơn – với hệ số 1,6

9 cm và nhỏ hơn – với hệ số 1,8

10 cm và nhỏ hơn – với hệ số 2

11 cm và nhỏ hơn – với hệ số 2,8

12 cm và nhỏ hơn – với hệ số 4

10) Giới hạn chịu lửa của tấm bê tông lắp ráp có gờ phía dưới cũng như dầm ngang, thanh ngang và xà dọc phải lấy theo điều 2.4 phụ thuộc vào sơ đồ tính toán điểm tựa:

a) Khi tựa tự do – với hệ số 1

b) Khi gối và liên hệ với các diện tích của mặt cắt cốt thép phía bên gối tựa và ở khẩu độ:

0,25: 1 – với hệ số 1,22

0,50: 1 – với hệ số 1,25

1: 1 – với hệ số 1,5

1:1 – với hệ số 2,5

11) Chiều dày các phần gỗ của cửa đi panô và cổng theo chỉ dẫn ở điểm 3; 9.

Các tông amiăng được dùng để ốp cánh panô gỗ, cửa đi, cửa nắp và cổng, cho phép thay thế bằng củi ngâm trong vữa đất sét dày 15mm, khi giới hạn chịu lửa có được chỉ dẫn ở bảng 38 cần giảm đến 15%.

12) Bề dày của lớp trát không cháy, lớp trát và lớp xen kẽ trên sàn là bề dày chung của kết cấu

13) Giới hạn chịu lửa của tường ngăn, không phụ thuộc vào các cửa của chúng..

14) Giới hạn chịu lửa được chỉ dẫn ở điểm 9a đối với tường mà trong đó khung panen gỗ ở các mối ngang và dọc kề sát với các bộ phận nhà không cháy của chúng, được bảo vệ khỏi tác động trực tiếp của lửa.

15) Giới hạn chịu lửa và các nhóm cháy được chỉ dẫn ở điểm 7a,b,c thuộc loại tường không có lỗ cửa và có lỗ cửa làm cửa sổ và cửa đi trong điều kiện khi lớp bảo ôn dễ cháy, được bảo vệ hai mặt lỗ cửa kề với nó là hộp gỗ dày không ít hơn 40mm.

Giới hạn chịu lửa được chỉ dẫn ở điểm 7b và 7c đã cho, khi gối tấm phẳng của các bộ phận sàn và panel nằm cao hơn tường ngoài lên lớp bê tông chịu lửa bên trong của panel nằm thấp hơn bức tường ngoài.

Theo TCVN2622_1995_phòng cháy_chống cháy_cho nhà và công trình_yêu cầu thiết kế.

Bộ tiêu chuẩn thiết kế PCCC cần phải có dành cho kỹ sư cơ điện !!!
Đăng ký nhận tại đây