Bước 1: Lựa chọn loại báo cháy

Báo cháy theo zone hoặc theo địa chỉ

 • Báo cháy theo zone: Quản lý vùng cháy theo khu vực tín hiệu báo cháy cho 1 zone. ; Không quy định cụ thể đầu báo cháy nào tác động
  (Thường áp dụng trong các phân lhu sản xuất trong nhà máy; Các khu vực công cộng có diện tích lớn, không phải các phòng chức năng)
 • Báo cháy theo địa chỉ: Quản lý vùng cháy theo điểm; vùng báo cháy được xác định cụ thể
  (Thường áp dụng chủ yếu: Khu văn phòng, khu chung cư; Khu sản xuất có nhiều phòng chức năng nhỏ)

Bước 2: Xác định loại đầu báo

 • Đầu báo cố định, đầu báo gia tăng, bim
 • Căn cứ vào khu vực , thiết bị lắp đặt trong khu vực
 • Áp dụng tiêu chuẩn: TC 5738-2001 (Quy định rất rõ về hệ thống báo cháy tự động)

Bước 3: Bố trí thiết bị, đi dây và chọn tủ báo cháy trung tâm

 • Cần cập nhật: Catalog, hãng, sản phẩm của hãng
 • Khi đã cập nhật được các thông tin này sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề trong quá trình thiết kế.

Hãy chia sẻ, nếu bạn cảm thấy bài viết có ích cho bạn bè !