Công tơ vô công dùng để đếm điện năng vô công, công tơ hữu công dùng để đếm điện năng hữu công, quy định về sơ đồ đấu dây của cuộn dây dòng điện và cuộn dây điện áp của hai loại công tơ như sau:

Công tơ Hữu công

Với lưới điện cao thế                                           

  • Dòng điện la đi với điện áp Uab 
  • Dòng điện Ib đi với điện áp Ubc  
  • Dòng điện Ic đi với điện áp Uca 

Với lưới điện hạ thế

  • Dòng điện la đi với điện áp Uao
  • Dòng điện Ib đi với điện áp Ubo
  • Dòng điện lc đi với điện áp Uco

Công tơ Vô công

Với lưới điện cao thế và hạ thế

  • Dòng điện la đi với điện áp Ubc
  • Dòng điện Ib đi với điện áp Uca
  • Dòng điện Ic đi với điện áp Uab

Cách đấu dây bên trong công tơ vô công hoặc hữu công được tuân theo quỵ định về cực tính và thứ tự pha của cuộn dây dòng điện và điện áp trên sơ đồ. Để tiện cho việc đấu dây các cực đấu dây và cách đấu dây bên ngoài của hai loại công tơ này được làm giống nhau. Muốn nhận biết 2 loại công tơ nói trên ta cần phải xem ký hiệu kWh, kVArh ở mặt ngoài công tơ.

Phân biệt công tơ điện vô công và hữu công

Học thử miễn phí khóa Kỹ sư M&E Chuyên Nghiệp – Thiết kế Hệ thống Điện 

Hiện naỵ tại các điểm đo đếm ranh giới trên lưới điện hoặc tại các trạm biến áp phổ biến dùng loại công tơ 3 pha 3 phần tử.

Hỏi đáp về QLVH Lưới điện và TBA


Giáo trình Autocad Pro Design
Bạn muốn nhận tài liệu trên? => Tải ngay