Phần thuyết minh

Bao gồm ba nội dung:

Giới thiệu chung

 • Giới thiệu những văn bản, pháp lệnh, quy định liên quan tới công trình cung cấp điện.
 • Giới thiệu nội dung cung cấp điện
 • Giới thiệu đối tượng cung cấp điện: tình hình địa lý, dân cư, mức sống, các thiết bị, máy móc sử dụng điện v.v… Tóm lại, cần giới thiệu đầy đủ thông tin để có thể xác định đúng công suất và mức độ tin cậy cấp điện cho đối tượng.

Tính toán kỹ thuật

Phần này trình bày phương pháp, kết quả tính toán công suất, tính toán lựa chọn các phần tử trên sơ đồ cung cấp điện (máy biến áp, máy cắt, áptômát, dao cách ly, cầu chì, dây dẫn và cáp cao hạ áp v.v…). Phải chỉ rõ tuyến dây, vị trí đặt trạm, chỉ rõ từng loại thiết bị mua của nước nào, hãng nào, các thông số kỹ thuật của chúng.

Các giải pháp an toàn

Phần này chỉ rõ những giải pháp cần áp dụng để đảm bảo an toàn như tiếp địa cột, tiếp địa điện, hòm công tơ, như kiểm tra khoảng cách an toàn, các giải pháp phòng cháy, nổ v.v…

Phần bản vẽ

Các bản vẽ phải đủ để minh hoạ nội dung thiết kế. Ví dụ vỏ trạm biến áp phải có bản vẽ sơ đồ nguyên lý, mặt bằng, mặt cắt, bản vẽ xà, ghế cách điện … Về đường dây phải có bản vẽ mặt bằng mặt cắt dọc tuyến, các bản vẽ xà, móng cột v.v…

Trên các bản vẽ phải chú thích thiết bị với đầy đủ kích thước 3 chiều, với các thông số kỹ thuật đặc trưng từng thiết bị. Ví dụ với máy biến áp phải ghi rõ công suất, điện áp sơ cấp, thứ cấp; với cáp phải ghi rõ ký hiệu chủng loại, số lõi, tiết diện các lõi v.v…

Phần dự toán

Phần này bao gồm một bản tổng hợp dự toán, một bản dự toán vật tư thiết bị, một bản dự toán nhân công.

Định giá các chủng loại vật tư thiết bị, định mức nhân công cho từng hạng mục công việc phải căn cứ vào các định mức, các quy định của ngành điện lực, ngành xây dựng hoặc liên ngành điện – xây dựng. Trong trường hợp dự toán khác với định mức thì phải làm bổ sung một bản chênh lệch giá để trình bên A xét.

Nội dung và trình tự các hạng mục trong bảng tổng hợp dự toán xem mẫu sau. Trong đó:

 • Thiết bị là các máy móc mua trọn bộ ví dụ như máy biến áp.
 • Lưu thông phí cho thiết bị thường cho 1%.
 • Chi phí vật liệu là tổng kinh phí mua vật liệu lấy kết quả từ bảng dự toán vật tư nguyên liệu
 • Lưu thông phí cho vật liệu thường là 4% chi phí vật liệu
 • Tổng số công nhân lấy kết quả từ bảng dự toán nhân công. Tiền lương ngày lấy từ lương cơ bản nhân với các hệ số (theo quy định)
 • Chi phí máy là chi phí cho cầu, máy hàn, máy ép đâu cốt v.v…
 • Định mức cho từng máy với từng loại công việc lấy theo quy định.
 • Tiền thử nghiệm cho từng hạng mục lấy theo quy định.
 • Thiết kế phí lấv theo quy định: thường với trạm biến áp lấy theo định mức cỡ công suất máy, với đường dây lấy theo định mức trên 1km. điện nội thất lấy khoảng 2,5% kinh phí xây lắp.
 • Chi phí chung lấy theo quy định, khoảng 67,5% chi phí vật liệu
 • Lãi định mức lấy theo quy định khoảng 9-10% chi phí lắp đặt
 • Chi phí ban quản lý (nếu có) khoảng 1% chi phí xây lắp
 • Chi phí nghiệm thu bàn giao khoảng 0,5% – 1% chi phí xây lắp

Bảng tổng hợp dự toán
___________________________________
Bạn có muốn nhận bộ tài liệu “Thiết kế điện hợp chuẩn” do VNK sưu tầm ?
Tải ngay

Nội dung chi tiết một bản thiết kế cung cấp điện
5 (100%) 2 votes