Các giai đoạn thiết kế

Cơ sở => Kỹ thuật => Thi công => Vẽ Shopdrawing => Bản vẽ hoàn thành

Bản vẽ Shop

Là bản vẽ thi công, thể hiện tọa độ chi tiết lắt đặt của vật tư

Quy trình

+ Lập bảng tiến độ vẽ Shop: Thống kê số lượng bản vẽ cần vẽ

Bản vẽ định vị tọa độ trên mặt bằng

Bản vẽ đi dây, ống, phụ kiện

Bản vẽ chi tiết lắp đặt vật tư

Bản vẽ chi tiết ông thang qua các vị trí đặc biệt (dầm, tường,…)

 • Tổ chức nghiên cứ bản vẽ thiết kế
 • Thống nhất quy tắc đánh số bản vẽ
 • Tập hợp thư viện chung
  • Lấy ký hiệu thiết kế về các thiết bị
  • Phân loại thư viên theo thư mục

Điện: đèn, tủ, thang, ống, công tắc, ổ cắm, thang ngầm, trạm biến áp, máy phát

 • Triển khai vẽ: Bim đầy đủ hệ thống
  • Tỉ lệ, màu sắc, nét vẽ
  • Thao tác layout

Lập danh sách bản vẽ (bản vẽ thiết kế thi công)

Lập bảng tiến độ vẽ

Tập hợp thư viên vẽ theo các thư mục

Danh sach thu mục bản vẽ => Thư mục bản vẽ

=> Nhận thêm nhiều kiến thức về Shopdrawing trên Autocad <=